حمله ضد انسانی در پاریس؛ مهاجم مادر و خواهر خود را به وسیله چاقو به قتل رساند

یک فرد مهاجم در حومه پاریس پایتخت فرانسه، با استفاده از سلاح سرد دو زن را کشته و یک زن دیگر را مجروح کرد

یک فرد مهاجم در حومه پاریس پایتخت فرانسه، با استفاده از سلاح سرد دو زن را کشته و یک زن دیگر را مجروح کرد

 

بە گزارش رسانەهای فرانسە، فرد مهاجم با سر دادن فریاد الله اکبر مادر و خواهر خود را با استفادە از چاقو بە قتل رساندە و یک زن دیگر را نیز بە شدت مجروح کرد.

 

با وجود آنکە تاکنون انگیزەهای این فرد از این اقدام غیر انسانی مشخص نشدە اما گروە داعش مسئولیت آن را بر عهدە گرفتە است.

 

فرد مهاجم بلافاصلە توسط پلیس فرانسە کشتە شدە است.

 

گزارش ها حاکی است فرد مهاجم در بە عنوان فردی افراط گرا در فهرست وزارت کشور فرانسه داشته است.