خامنه‌ای صحبت کرد و هیئت دولت هم تمجید و تائید (!)

علی خامنه‌ای رهبر حکومت ایران در دیدار امروز با اعضای هیأت دولت همان حرف‌های همیشگی را تکرار کرد و حاضر نشد به نقش خود در بحران‌های کنونی که مردم درگیر آن هستند اعتراف کند. حسن روحانی هم همان حرف‌های خامنەای را تکرار و تأئید کرد

علی خامنەای رهبر حکومت ایران در دیدار امروز با اعضای هیأت دولت همان حرف‌های همیشگی را تکرار کرد و حاضر نشد به نقش خود در بحران‌های کنونی که مردم درگیر آن هستند اعتراف کند. حسن روحانی هم همان حرف‌های خامنەای را تکرار و تأئید کرد.

 

خامنەای در دیدار امروز، دوباره از عدالت، پاکدامنی و مردمی بودن به عنوان شاخص‌های حکومت شیعی ایران نام برد و از لزوم مجاهدت و تلاش شبانه روزی مسئولین حرف زد.

 

در راهکارهای ارائه شده توسط خامنەای برای بهبود شرایط داخلی هیچ تفاوتی با اظهارات سال‌های گذشته دیده نمی‌شود. او مدعی شد که در اداره اقتصاد کشور بن‌بست ندارند و کمبود برخی اقلام و کالاها در مقاطعی خاص، تصنعی و نوعی خرابکاری بوده است.

 

خامنەای در دیدار با روحانی و اعضای کابینه او همچنین گفت ادامه مذاکره با اروپا ایراد ندارد اما باید ضمن ادامه این کار، از آنها درباره مسائلی نظیر برجام و یا اقتصاد، قطع امید کنید. رهبر حکومت ایران تهدید کرد اگر برجام منجر به حفظ منافع ایران نشود آنرا کنار خواهند گذاشت. خامنەای تأکید کرد که هیچگونه مذاکرە ای نباید با آمریکا صورت بگیرد و هیچ میزی در هیچ سطحی نباید برپا شود.

 

او همچنین گفت اختلافات مسئولین نظام نباید رسانەای شوند زیرا مردم را نگران و مضطرب می‌کند.

 

خامنەای در عین حال با تعریف و تمجید از نحوه پاسخدهی روحانی به نمایندگان مجلس مدعی شد که دشمنان منتظر حرف‌های دیگری بودند.

 

حسن روحانی هم در سخنرانی خود از کارنامه دولتش در زمینه رشد اقتصادی و صنعتی دفاع کرد و به تکرار و تأئید حرف‌های خامنەای در مورد مسئله خارجی مشغول شد. روحانی هیچ حرفی از حرف‌های زمان انتخابات در مورد آزادی و کلید بنفش نزد.

 

شیخ اعتدال، خامنەای را رهبر معظم نامید و مدعی شد که با هدایت او توطئه‌های دشمنان تحقق پیدا نمی‌کند.