زن داعشی و فرزندانش به آمریکا بازگردانده شدند

دفتر روابط عمومی یگان‌های مدافع زنان در روژاوا اعلام کرد که چند تن از اتباع آمریکایی که به داعش پیوسته بودند به درخواست آنها به پلیس فدرال آمریکا تحویل داده شدند.

دفتر روابط عمومی یگان‌های مدافع زنان در روژاوا اعلام کرد که چند تن از اتباع آمریکایی که به داعش پیوسته بودند به درخواست آنها به پلیس فدرال آمریکا تحویل داده شدند.

 

طبق اطلاعیه ای که روابط عمومی ی.پ.ژ منتشر کرده است یک خانواده شامل یک مادر و چهار فرزندش به درخواست شخصی در روز بیست و سوم ژوئیه به مقامات اف بی آی تحویل داده شده اند.

 

ی.پ.ژ مشخصات این زن و فرزندان او که در عملیات یگان‌های مدافع خلق علیه داعش دستگیر شده بودند را منتشر کرده است. حدود سیزده درصد از اعضای خارجی داعش در عراق و سوریه را زنان تشکیل می کنند.