سقوط هواپیمای مسافربری اوکراین در ایران؛ تمام ١۶٨ سرنشین جانباختند

یک فروند هواپیمای بوئینگ ٧٣٧ مسافربری خطوط هوایی اوکراین در محمودآباد شهریار در نزدیکی تهران سقوط کرد. به گفته‌ی وزیر خارجه اوکراین این هواپیما ١۶٨ سرنشین داشته است.

یک فروند هواپیمای بوئینگ ٧٣٧ مسافربری خطوط هوایی اوکراین در محمودآباد شهریار در نزدیکی تهران سقوط کرد. به گفته‌ی وزیر خارجه اوکراین این هواپیما ١۶٨ سرنشین داشته است.

این هواپیما از تهران عازم کی‌یف پایتخت اوکراین بود. به گفته وزارت خارجه اوکراین این سانحه در اثر «نقص فنی موتور هواپیما» روی داده و هیچگونه «عامل تروریستی» در سقوط آن دست نداشته است.