شعار "مرگ بر دیکتاتور" در استادیوم آزادی و درگیری با نیروهای انتظامی

شعار "مرگ بر دیکتاتور" بر بازی فوتبال استقلال و تراکتور‌سازی تبریز در استادیوم آزادی تهران سایه انداخت

شعار "مرگ بر دیکتاتور" بر بازی فوتبال استقلال و تراکتور‌سازی تبریز در استادیوم آزادی تهران سایه انداخت.

 

تنش‌ هواداران تراکتورسازی با نیروهای انتظامی از همان جلوی استادیوم و زمانی آغاز شد که تماشگران این تیم پی بردند برای حضور آنها در استادیوم، شمار پایینی در نظر گرفته شده است.

 

گزارش‌ها حاکیست، هواداران تراکتور سازی موانع موجود را از میان برداشتند و با نیروهای انتظامی درگیر شدند.

 

با آغاز بازی، تماشگران در اعتراض به هجوم نیروهای انتظامی شعار دادند "رژیم صهیونیستی، همینه، همینه".

 

همچنین صدای شعار مرگ بر دیکتاتور و شعار علیه روحانیون حاکم در طول بازی شنیده می شد. صدا و سیمای سانسورچی ایران مجبور شده که بازی را بدون صدای زنده پخش کند.

رسانەهای داخلی می گویند طی درگیری‌ها شماری از تماشگران بازداشت و تعدادی از نیروهای انتظامی زخمی و به بیمارستان منتقل شدند.

 

کشیده شدن اعتراضات ضد حکومتی به نظر می رسد به دغدغه نهادهای امنیتی ایران اضافه خواهد شد.