عبدالله بزرگ‌زاده به صورت صوری اعدام شده است

بنابر گزارش کمپین فعالین بلوچ عبدالله بزرگ‌زاده فعال مدنی بلوچ که از خرداد ماه در بازداشت به سر می‌برد به صورت صوری اعدام شده است

بنابر گزارش کمپین فعالین بلوچ عبدالله بزرگ‌زاده فعال مدنی بلوچ که از خرداد ماه در بازداشت به سر می‌برد به صورت صوری اعدام شده است

 

بنابراین گزارش صبح زود در حالی که عبدالله بزرگ‌زاده در سلول انفرادی بوده است با داد و بیداد او را بیدار کرده و به او گفته‌اند که میخواهند او را اعدام کنند و آنها مامور و معضور هستند، سپس به صورت صوری وی را برای اعدام منتقل کرده‌اند.

 

این کار با هدف گرفتن اعتراف اجباری و تخریب روحیه ی این فعال بلوچ صورت گرفته است.

 

عبدالله بزرگ‌زاده فعال مدنی بلوچ در اعتراض به تجاوز به ۴۰ تن از دختران ایرانشهری در تجمعی شرکت کرده بود که بازداشت شد و از آن زمان مورد انواع شکنجه و آزار جسمی و روحی قرار گرفته است.