محمد ثانی معلم بوشهری به دو سال حبس و شلاق محکوم شد

محمد ثانی معلم بوشهری به دو سال حبس تعزیری و ۷۴ ضربه شلاق محکوم شد.

محمد ثانی معلم بوشهری به دو سال حبس تعزیری و ۷۴ ضربه شلاق محکوم شد.

 

به گزارش هرانا محمد ثانی معلم مدارس استثنایی بوشهر در رابطه با فعالیت های صنفی خود به اتهامات نشر اکاذیب و تشویش اذهان عمومی به دو سال حبس و ۷۴ ضربه شلاق محکوم شد.

 

بە گفتە یک منبع مطلع، اتهامات منتسب به این معلم بوشهری مربوط به اعتراضات سراسری معلمان در سال ٩۴ بودە و شاکی اولیه آقای ثانی فرمانداری شهرستان دشتستان است.

 

معلمان و فرهنگیان ایران مهر سال ١٣٩۴ برای آزادی همکاران در بند و احقاق مطالبات صنفی خود اقدام به برپایی اعتراضات مسالمت‌آمیز در تهران و سایر استان‌های ایران کردند کە این اعتراضات و خواستەهای آنان تاکنون از جانب مقامت دولتی بدون پاسخ ماندە است.