مرگبارترین روز از آغاز شروع کرونا در چین؛ ۹۷ قربانی در یک روز

تعداد مبتلایان و قربانیان ویروس کرونا روز به روز در حال افزایش است. دولت چین آمار جدیدی از تعدادی مبتلایان و همچنین جان باختگان بر اثر ابتلا به این ویروس منتشر کرده است.

با استناد به جدیدترین آمار منتشر شده توسط دولت چین شمار مبتلایان به این بیماری تنفسی از مرز ۴۰ هزار نفر عبور کرده است.

همچنین بر اساس این آمار روز یکشنبه ۹ فوریه/ ٢٠ بهمن مرگبارترین روز از آغاز شیوع این اپیدمی بوده است و تنهادر این روز ۹۷ تن جان باخته‌اند.

بیشترین تعداد جان‌باختگان مربوط به استان هوبئی مرکز انتشار ویروس می‌باشد. از ۹۷ جانباخته‌ی روز یکشنبه ۹۱ تن در این استان بوده است.

به این ترتیب تعداد جان‌باختگان بر اثر این ویروس از ۹۰۰ تن عبور کرده و به ۹١٠ تن رسیده است. همچنین تعداد مبتلایان به ۴۰ هزار و ۶٢٨ نفر رسیده است.

سازمان بهداشت جهانی نیز گروهی از کارشناسان و متخصصان خود را به چین اعزام کرده است. این افراد ماموریت دارند به دولت چین در کنترل ودرمان این بیماری یاری برسانند.

خبرگزاری دولتی چین "شین‌هوا" اعلام کرده است که در ارتباط با مقابله با بیماری کرونا، ۶۲۰۰ متخصص برای مبارزه با ویروس کرونا وارد شهر ووهان شده‌اند. گفته می‌شود که دولت چین ۴۷ هواپیما برای انتقال این کارشناسان اختصاص داده است.

همچنین بانک مرکزی چین نیز برای مقابله و شیوع آن بودجه‌ای معادل ۳۹ میلیارد یورو در نظر گرفته است.