مقاومت در آمَد؛ کردها به همبستگی نیازمندند

اعضای ه.د.پ در آمد در اعتراض به غصب شهرداری‌ها بست نشستند و در نشستی مطبوعاتی بیانیه‌ای را قرائت کردند. لیلا گوون پارلمانتار جولمرگ ه.د.پ اعلام کرد، کردها در برابر سیاست کنونی [رژیم] به اتحاد نیاز دارند.

   لیلا گوون ریاست مشترک کنگره جوامع دمکراتیک ک.ج.د و پارلمانتار جولمرگ ه.د.پ پس از ممانعت از ورود به ساختمان شهرداری کلانشهر آمد، در نشستی مطبوعاتی خلق کرد و دیگر خلق‌های ترکیه را به همبستگی فراخواند.

   گوون اظهار داشت، "خلق کرد بپا خاسته‌اند، در هر عرصه‌ای مبارزه در جریان است."

   رئیس مشترک ک.ج.د با اشاره به قشون‌کشی چماقداران دیکتاتور ترکیه در کردستان افزود، خلق علیه پلیس و سیاست‌های پلید بپاخاسته‌اند. کردها برای مقابله با این سیاست به اتحاد و همبستگی نیاز دارند. بایستی خلق کرد در چهاربخش کردستان مقاومت نمایند.

   گوون اعلام کرد، "هر آنچه را که در چهاربخش کردستان به دست آورده‌ایم از راه مقاومت بوده است. با پیشاهنگی خلق خویش بایستی در چهاربخش کردستان یکی گشته و مقاومت نماییم. درخواست می‌کنم، بایستی در برابر آنچه که در ترکیه انجام می‌گیرد یکی گردیم و مقاومت نماییم. بایستی در میدان‌ها باشیم. طیب اردوغان در ۱۵ ژوئیه از هر کسی درخواست کرد که به میادین بیایند چونکه کودتایی صورت گرفت. اکنون نیز در سه شهر کردها کودتا شده است."

   پارلمانتار جولمرگ ه.د.پ افزود، آ.ک.پ/ م.ه.پ تحت فشار قرار گرفته‌اند و افزود، "چهار سوی جهان در برابر قیم‌ها اعلام نارضایتی کردند. بسیاری در ترکیه در برابر آن ایستادند. خطاب به خلق ترکیه اعلام می‌داریم، تاخیر نکنید، حمایت کنید، امروز علیه ما انجام گرفت فردا علیه شما خواهد بود. خلق کرد قیمی را که علیه اراده‌ی اوست قبول نخواهد کرد. خلق در انتخابات رای خود را بکار گرفت، اراده و تصمیم خود را نشان داد."

   وی سپس خاطرنشان کرد؛"مقاومت می‌کنیم، نخواهیم گفت قیم آمد و بماند. مقاومت خواهیم کرد و قیم خواهد رفت. در تمامی دنیا هر کسی به اراده‌ی خلق واقف است و ما نیز آگاه هستیم. خلق کرد در برابر این ناحقی هیچگاه بدون جایگزین نخواهد ماند، درباره‌ی هر چیزی گفت‌وگو خواهیم کرد. عصر دیروز دیدیم، آ.ک.پ / م.ه.پ قادر به یافتن بهانه‌ای برای قیم‌ها نبودند. ممکن است پیشتر ضعیف بودیم اما امروز مقاومت می‌کنیم. همانگونه که دیروز فتو محاکمه شد، آن‌ها نیز محاکمه خواهند شد. بایستی عاقل بوده و هیچ کس به اراده‌ی خلق کرد دست‌درازی نکند."

   لیلا گوون در پایان اعلام کرد، "روز‌های آینده روزهای زیبای ما هستند، این نیز با مقاومت پیوند خورده است. از خلق ترکیه انتظار داریم که بیشترین حمایت را از ما نشان دهند، همزمان انتظار داریم نچیروان بارزانی موضعی اتخاذ نماید. می‌توانیم به همراه همدیگر این مسئله را حل نماییم."

   پس از قرائت بیانیه تجمع پایان یافت. چماقداران دولت به خلق حمله کردند و ١٣ نفر را بازداشت نمودند.