میتینگ اعتراضی در مقابل بیمارستان دکتر سمیعی در هانوفر آلمان

قاضی غلامرضا منصوری، سرپرست دادسرای ناحیه ٣ تهران، در بیمارستان دکتر سمیعی در هانوفر آلمان بستری است. عده ای از فعالین اجتماعی و سیاسی ساکن اروپا، در اعترض به حضور او در این بیمارستان، تجمعی سازمان داده و همگان را به در شرکت این حرکت اعتراضی دعوت کرده اند

قاضی غلامرضا منصوری، سرپرست دادسرای ناحیه ٣ تهران، در بیمارستان دکتر سمیعی در هانوفر آلمان بستری است. عده ای از فعالین اجتماعی و سیاسی ساکن اروپا، در اعترض به حضور او در این بیمارستان، تجمعی سازمان داده و همگان را به در شرکت این حرکت اعتراضی دعوت کرده اند.

قاضی غلامرضا منصوری، تا سال ١٣٩٢ بازپرس شعبه ٩ دادسرای فرهنگ و رسانه بوده است و مستقیما در فیلترینگ، سرکوب رسانه ها، دستگیری روزنامه نگاران و توقیف روزنامه ها دست داشته است.

 

او از سال ٩٢ تاکنون نیز سرپرست دادسرای ناحیه ٣ تهران بوده.

 

عده ای از فعالین مقیم اروپا ضمن تشکیل "کمپین دستگیری و محاکمه غلامرضا منصوری" در اعتراض به حضور این عامل رژیم ایران در بیمارستانی در شهر هانوفر آلمان، تظاهراتی سازمان داده و از همگان دعوت کرده اند که ساعت ١۵ الی ١٧ روز یکشنبه، دهم ماه ژوئن، در مقابل این بیمارستان تجمع کنند.

 

دکتر مجید سمیعی، پزشک و جراح مشهور ایرانی، ریاست این بیمارستان را بر عهده دارد. 

 

پیشتر نیز در دی ماه ١٣٩۶، موضوع بستری شدن محمود هاشمی شاهرودی، رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام، در همین بیمارستان، موجی از اعتراضات به دنبال داشت تا اینکه شاهرودی دوباره به ایران گریخت.