میلیونها نفر علیه گرمایش زمین به خیابانها آمدند

در بسیاری از مناطق جهان، میلیونها نفر در چارچوب شرایط نامساعد آب و هوا خواستار اقدامات عاجل علیه روند گرم شدن زمین شدند.

   حداقل چهار میلیون نفر روز گذشته نسبت به گرمایش زمین دست به اعتراض زدند، این اعتراضات در روزهای ۲۰-۲۷  سپتامبر انجام شد و جمعه گذشته نیز ۱۰ میلیون به این اعتراضات پیوستند.

   اعتراضات بدون وقفه تحت عنوان برای آینده روزهای جمعه، که سال گذشته با پیشاهنگی گریتا تونبرگ در سوئد آغاز شده بود، همچنان ادامه دارد. گریتا نونبرگ از سال گذشته به نماد مبارزاتی علیه گرمایش زمین تبدیل شده است. روز گذشته نیز در پایتخت ایلات کبک کانادا، بزرگترین راهپیمایی تاریخی در این ایالت صورت گرفت و در این راهپیمایی گریتا تونبرگ نیز حضور داشت. یکی از رهبران این گردهمایی به نام پلانتا که علیه گرمایش زمین مبارزه می نماید اظهار داشت که در این راهپیمایی حداقل نیم میلیون نفر حضور داشته اند.

​​​​​​​   در این راهپیمایی نخست وزیر کانادا، جاستین ترودو طی دیدار با گرتا تونبرگ اظهار داشت که اگر بار دیگر به منصب نخست وزیری برگزیده شود، به کاشت ۲ میلیارد درخت دست می زند. گفته می شود که در تمامی جهان، ۴ میلیون نفر در این مراسم شرکت داشته اند، در روم شمار این جمیعت بالغ بر ۲۰۰ هزار نفر بود، در میلانو نیز ۲۰۰ هزار نفر در این راهپیمایی مشارکت داشته اند. در سراسر ایتالیا نیز در دهها شهر این کشور، قریب به یک میلیون نفر در این راهپیمایی ها شرکت داشته اند.

​​​​​​​   در چارچوب فعالیتهای مرتبط به اعتراض به گرنایش زمین، در آلمان، فرانسه، استرالیا، زلاند نو، کره جنوبی، هندوستان و اسپانیا و نیز کشورهای دیگر، نسبت به گرمایش زمیان اعتراضاتی انجام شده است.

​​​​​​​   در جریان اعتراض به گرمایش زمین که در در ۲۰ سپتامبر در ۱۵۰ کشور انجام شده بود، اعلام شده است که ۶/۶ میلیون نفر در این راهپیمایی ها مشارکت نموده‌اند.