آ.ک.پ مزار شرف‌خان بتلیسی را تخریب کرد

شهرداری آ.ک.پ قبل از برداشتن تابلو‌های به زبان کردی در این شهر، مزار  شرف خان بتلیسی و خانواده‌ی وی را تخریب کرد.

  اقدامات آ.ک.پ با هدف نابودی و پاکسازی سیاسی و فرهنگی خلق کرد ادامه دارد. خصومت آ.ک.پ علیه خلق کرد پس از انتخابات ۳۱ مارس/۱۰ فروردین ادامه دارد، در چند روز گذشته نمونه‌ای از این کینه توزی‌ها آشکار شد.

  حزب مناطق دمکراتیک د.ب.پ در انتخابات محلی سال ۲۰۱۴ با کسب بیشترین آرا شهرداری بتلیس را بدست آورد. اما حکومت آ.ک.پ قیم و گماشته‌گان خود را بر این شهرداری تحمیل نمود و در برابر فرهنگ و زبان کردی سیاست‌های پاکسازی خود را آغاز کرد.

  در چهارچوب این سیاست‌ها آ.ک.پ مهد کودک‌ها و مراکز فرهنگی و روشنفکری کردی را ممنوع کرد. آ.ک.پ تا قبل و بعد از انتخابات ۳۱ مارس هزاران سیاستمدار و میهن دوست را دستگیر و زندانی کرد.

  تابلوی شهرداری بتلیس که به زبان‌های کردی و ترکی در زمان شهرداری ب.د.پ نصب شده بود، به دستور نصرالله تانگای ریاست شهرداری آ.ک.پ که پس از انتخابات ۳۱ مارس به این سمت منصوب شد،‌ برداشته شده و اکنون تنها تابلویی به زبان ترکی را نصب کرده‌اند.

  همچنین تابلویی که با ۳ زبان کردی، ترکی و انگلیسی با مضمون خوش آمد گویی در ابتدای شهر نصب شده بود را برداشته و تابلویی را با زبان ترکی نصب کردەاست.

  آ.ک.پ در ادامه سیاست‌های نابودی و پاکسازی سیاسی کرد‌ها، تابلوی شهرداری شهر تاتوان را برداشت.

  ممنوعیت زبان، فرهنگ و ارزش‌های خلق کرد در زمان حاکمیت آ.ک.پ – م.ه.پ به شکلی برنامه‌ریزی شده انجام می‌گیرند. در بیشتر شهرهای شمال کردستان مراکز آموزشی کردی، مجسمه‌ی مشاهیر کرد، تابلو‌های به زبان کردی و سازمان‌های کردی ممنوع شده و حتی موجودیت کرد‌ها و کردستان را انکار می‌کنند.

  نمونه‌ای دیگر از اقدامات شهرداری بتلیس آشکار شد. اینبار نیز به مزار سیاستمدار و مورخ کرد میر شرفخان بتلیسی و اعضای خانواده‌ی وی حمله کرده و آن‌ها را تخریب کرده‌اند.

  شرف‌خان بتلیسی در سال ۱۵۴۳-۱۶۰۳ از خانواده‌ی حاکمان بتلیس بود. وی یکی از مشهورترین نویسندگان و مورخان کرد در آن زمان بود. کتاب وی شرفنامه، نام وی را برای همیشه جاودان کرده است. در این کتاب مسائلی درباره‌ی وضعیت اقتصادی، اجتماعی و سیاسی کردها، جغرافیای کردستان، عشایر و قومیت‌های کردستان و آیین و اعتقاد‌های کردستان نوشته شده است. شرفنامه یکی از منابع مهم تاریخ کرد و کردستان است.