اعتصاب ۵۵ زندانی سیاسی و عقیدتی زندان اورمیه

 منبع آگاهی از بند زندانیان سیاسی زندان اورمیه اعلام کرده است که زندانیان بند ١٢ این زندان دست به اعتصاب زده‌اند

 منبع آگاهی از بند زندانیان سیاسی زندان اورمیه اعلام کرده است که زندانیان بند ١٢ این زندان دست به اعتصاب زده‌اند

 

به نقل از شبکه حقوق بشر کردستان ۵۵ نفر از زندانیان سیاسی و عقیدتی بند ١٢ زندان اورمیه در اعتراض به ضرب و شتم چندین زندانی سیاسی توسط مأموران و زندانیان جرائم خطرناک در این زندان و همچنین عدم موافقت با درخواست مرخصی زندانیان سیاسی اعتصاب عمومی کرده‌اند.

 

روز دوشنبه (٢٣ مهر/ ١۵ نوامبر) مأموران زندان اورمیه به زندانیان سیاسی محبوس حمله‌ور شده و آنان را به شدت مورد ضرب و شتم قرار داده بودند.

... بیشتر بخوانید ...

| مأ‌موران زندان اورمیه زندانیان سیاسی و عقیدتی را مورد ضرب و شتم قرار دادند