امرالی از دیدگاه اوجالان – بخش دوم

​​​​​​​"در شخص من نه تنها تراژدیهای روزانه خلق کُرد، بلکه تنهایی ناشی از تاریخ منحوس، روبرو شدن آنها با توطئه و خیانت‌های بزرگ؛ همه اینها را با گزارش‌‌های مفصلی می‌توان روشن‌سازی نمود."

رهبر خلق کُرد، عبدالله اوجالان، سیستم [زندان] امرالی را به عنوان بخشی از توطئه بین‌الدولی علیه خود تفسیر می‌کند. اوجالان تنها به عنوان یک زندان به امرالی نمی‌نگرد؛ بلکه به مانند مکانی که سیستم مدرنیته کاپیتالیست در حمله به شخص او در واقع حملات شدیدی را علیه خلق کُرد و دیگر خلق‌های منطقه طراحی می‌کند، ارزیابی می‌نماید. اوجالان در یادداشت‌ها و ملاقات خود به تحلیل این سیستم می‌پردازد و از مبارزه خود [علیه آن] سخن می‌گوید.

 

اوجالان در دفاعیات خود که با عنوان «دفاعیات دادگاه حقوق بشر اروپا: از دولت کاهنی سومر به سوی جمهوری خلق» که در سال ۲۰۱۱ منتشر شد، مراحل توطئه بین‌الدولی و واقعیت امرالی را با جزئیات تشریح می‌کند. این تحلیلات را در چند بخش جداگانه منتشر می‌کنیم.

 

شرایطی که زمینه را  برای دستگیری من فراهم کردند و نیروهای که این عملیات را انجام دادند، نیروهای اقتدار تمدن معاصر بودند. از این رو لازم است دفاعیات من نیز با چنین وصفی تعبیر شود. حکایت من در اروپا درس‌های بسیاری در خود دارد، به همین دلیل توضیح آن مسئله اساسی و مهمی است. در واکاوی این اصل اگر تنها بر روی ترکیه و موضوع خاورمیانه متمرکز شویم، تمامی واقعیت را نمی‌توانیم دریابیم. بسیار مهم و حیاتی ست که به همراه منشا مشکل بایستی در واقعیتِ تمدن اروپا به دنبال چاره یابی آن باشیم. تاکنون بسیاری از جنبش‌هایی که با عنوان آزادی ملی مطرح شدند، به این خاطر که به سطح بالایی از همبستگی نرسیده بودند، در نهایت یا وابسته تمدن اروپایی شدند یا اینکه در چهارچوب سیاست "تفرقه بینداز و حکومت کن" با اختناق مواجه شدند.

 

تراژدی که من با آن مواجه شدم تنها علیه شخص من نیست

این تراژدی که علیه من اتفاق افتاد، بیشتر از اینکه تنها بر ضد شخص من باشد، نشانه‌ای واضح از اوضاع خلق کُرد است. با ارائه تعریف درستی از کُردها می‌توان راه را بر تشخیص دقیق این مشکل گشود، مسئله‌ای که اکنون به یکی از موضوعات اروپا مبدل شده است. شناخت درست [این پرسش] از این رو حیاتی‌ست که سرنوشت دمکراسی در ترکیه را معلوم خواهد کرد.

 

به این دلیل چاره‌یابی دمکراتیک در ترکیه تاثیر بسزایی در حل مسائل خاورمیانه، قفقاز، آسیای میانه و بالکان خواهد داشت. توجه به اینکه این مسائل بین‌المللی هستند حائز اهمیت است. موضع و طرز برخورد آنهایی که مشکلات را از بن و ریشه انکار می‌کنند و یا آنان که چاره‌های ارائه شده را به دور از واقعیت می‌پندارند، بحران موجود را پیچیده‌تر می‌کند. هر موقع بحث بر سر مسئله کُرد است، می‌بایست موضعی گسترده، علمی و پاسخگو را اساس دفاعیات خود قرار دهم.

 

آلترناتیو خاورمیانه دمکراتیک، [هدفی] استراتژیک است

مسئولیت بزرگی ست که بدانیم جغرافیای کُردها که پتانسیل فراوانی برای جنگ [و درگیری] دارد چرا به عنوان فلسطین-اسرائیل دوم شناخته نشده است. آلترناتیو خاورمیانه دمکراتیک، هدفی استراتژیک است که باید همیشه در مقابل انظار باشد. پروسه دادگاه حقوق بشر اروپا همزمان این امکان را داده است که فرصت‌های حقوقی برای [ارائه] راه حل را بیازماییم، یا اینکه به عنوان یک شانس به آن بنگریم. پیماننامه‌ی حقوق بشر اروپا که ترکیه نیز از لحاظ حقوقی به آن التزام دارد، اوضاع جامعی را به نمایش می‌گذارد که ماورای شخص من است. حقوق اساسی سه نسل که سازمان ملل نیز آن را قبول می‌کند؛ یعنی حقوق مدنی و شخصی، حقوق اقتصادی، اجتماعی، حق موجودیت فرهنگی و حقوق خلق‌ها در این توافقنامه به تفصیل ذکر شده‌اند و همه‌ جوانب ملتزم می‌بایست بر طبق آن عمل نمایند.

 

بسیاری از پرونده‌هایی که با این محتوا به دست دادگاه حقوق بشر اروپا رسیده‌اند، لازم دیده شده که این مسائل به شکل بنیادین ارزیابی شوند، و به جای تمرکز بر روی اشخاص، به عنوان یک نُرم حقوقی در نظر گرفته شود. تصمیم‌گیری متفاوت در مورد هزاران پرونده مسئله‌ای واقعی نیست، و یا اینکه می‌بایست در مجلسِ ملی پاسخِ قانونی یافت شود. ترکیه تنها کشور عضو شورای اروپاست که در این مورد به وظایف خود عمل نمی‌کند، خصوصا در رابطه با حقوق بشر. توافقنامه کپنهاگ که عنوان دیگری برای پیماننامه دادگاه حقوق بشر اروپاست و [التزام به آن] یکی از بندهای پروسه عضویت در اتحادیه اروپاست، [از سوی ترکیه] نقض می‌شود.

 

مسئولیت تاریخی

امیدوارم پرونده شخصی من باعث شود این پروسه سریعتر به اجرا در آید. همچنین می‌خواهم بگویم؛ اگر ترکیه بخواهد، من برای یک چاره‌یابی مسالمت آمیز آماده هستم. این بخش از دفاعیات من به یک راه حل سیاسی و حقوقی فرصت می‌دهد، این واقعیت می‌بایست به درستی ارزیابی شود. به طور خلاصه، در عوضِ منش‌های سیاسی و یا نظامی رادیکال که پیشتر مورد استفاده قرار گرفته‌اند، بسیار مهم می‌دانم که در چهارچوب دولت قانون و دمکراسی فرصت برای چاره‌یابی وجود داشته باشد؛ امیداوارم ترکیه به اهمیت این مسئولیت تاریخی پی ببرد و برای راه‌حلی صلح آمیز درهای گفتگوی سیاسی را باز نماید. من این موضوع را یک مسئولیت تاریخی می‌دانم که وضع فردی خود را به صورت گسترده بیان نمایم.

 

جلوگیری از تراژدی

به غیر از جوانب تکنیکی دادگاه، برخی از شرایط و واقعیت های پرونده می‌بایست به گونه‌ای ادبی بیان شوند تا اینکه حقیقت روشن شود. نه تنها حقوق بین‌المللی، همزمان بسیاری از ارزش‌های اخلاقی پایمال شده‌اند. برای همین مجبور شدم این بخش دفاعیات خود را با عمق بیشتری تفسیر نمایم. در شخص من نه تنها تراژدیهای روزانه خلق کُرد، بلکه تنهایی ناشی از تاریخ منحوس، روبرو شدن آنها با توطئه و خیانت های بزرگ؛ همه اینها را با گزارش‌‌های مفصلی می‌توان روشن‌سازی نمود. هدف من این است که از تراژدی‌های کنونی و تراژدی‌های در پیش جلوگیری به عمل آید و در عوض زمینه برای توسعه یک پیشرفت آماده شود. این بخش را می‌توان خلاصه و پایانی بر دفاعیات من تعبیر کرد.

 

در دفاعیات من که بر اساس مقدمه آماده خواهم نمود، از لحاظ محتوایی کم و کاستی فراوانی خواهد داشت. یکی از دلایل آن تاثیر تنهایی سه سال اخیر در امرالی بر روی ذهن و زبان من است. اما بر این باورم که درسهایی که از تجربه‌های سخت عملی کسب کرده‌ام خدمت عظیمی به جوانب مربوطه خواهد کرد، سعی خواهم کرد این وظیفه خود را با نوشتن به جای آورم.

ادامه دارد...

... بیشتر بخوانید ...

| امرالی از دیدگاه اوجالان - بخش نخست