انتقال دو شهروند کرد به زندان اورمیه

روز دوشنبه ۲٨ مرداد دو شهروند کرد که در بازداشتگاه اطلاعات تحت بازجویی قرار داشتند به زندان اورمیه منتقل شدند.

   کامران کمانی حدود یک ماه و نیم پیش در روستای محل زندگی خود "انبه" از توابع "ترگه ور" اورمیه به همراه دو تن دیگر به شیوه‌ای خشونت آمیز و با ضرب و شتم توسط نیروهای اطلاعات سپاه بازداشت شده بود.

   وی پس از گذشت حدود ۴۵ روز به زندان اورمیه منتقل شد. کامران کمانی با اتهام "عضویت در حزب حیات آزاد کردستان پژاک" مورد بازجویی قرار گرفته است.

   همزمان حاتم ازدمیر شهروند تبعه‌ی ترکیه که دو ماه پیش در ماکو بازدلشت شده بود نیز پس از دو ماه بازجویی به زندان اورمیه منتقل شده است.

   حاتم ازدمیر نیز با اتهام" عضویت در احزاب مخالف نظام" مورد بازجویی قرار گرفته است.