بازداشت محمد عصری شهروند اهل اورمیه جهت گذراندن دوران حبس

روز چهارشنبه ۱٨ اردیبهشت محمد عصری شهروند اهل اورمیه بازداشت و جهت گذراندن دوران حبس خود راهی زندان اورمیه شد.

  محمد عصری شهروند اهل اورمیه در بهار سال ۹۷ بازداشت و پس از دو ماه بازجویی با قرار وثیقه به طور موقت آزاد شده بود.

  وی در پاییز ۹۷ در شعبه‌ی ۲ دادگاه انقلاب اورمیه به اتهام " عضویت در احزاب مخالف نظام" به ۵ سال حبس تعزیری محکوم شد که این حکم بعدها در دادگاه تجدید نظر به یک سال حبس تعزیری بدل شد.

 

  وی اکنون در بند ٣-۴ زندان اورمیه محبوس می‌باشد.