تحصن برای آزادی اوجالان توسط زنان اسکاندیناوی

تحصن برای آزادی اوجالان در مقابل شورای اروپا در شهر استراسبور فرانسه ادامه دارد

   این هفته گروهی از زنان از اسکاندیناوی دست به انجام فعالیتی زدند.

   تحصن برای آزادی اوجالان از ۲۵ ژوئن ۲۰۱۲/ ۵ تیر در مقابل شورای اروپا در شهر استراسبورگ فرانسه آغاز شده است و تاکنون ادامه دارد و این تحصن در هفته‌ی ۳۷۴ خود قرار دارد.

   تحصن این هفته توسط گروهی از زنان کرد با نامهای اوزان ویگن، شیرین توک پنار، مینا قادری و سیتیا امما انجام میشود.

   فعالین تحصن این هفته اعلام کردند، دست از آزادی اوجالان نخواهند کشید و تا آزادی وی به تحصن خود ادامه خواهند داد.

   همچنین اعلام کردند، خلق کرد علیه خیانت در کنار رهبر خود و مبارزات آزادی قرار دارد و از همه خواستند، از شکوهمندی و کرامت خود صیانت کرده و در مقابل فاشیسم مقاومت کنند.