"دولت ترک تهدیدی بزرگتر از صلیبیون و مغول‌ها علیه جهان اسلام است"

ک.ج.ک: همواره ایمان، جسارت، اصرار و اتحاد در مبارزات علیه ستمگران به موفقیت دست یافته است. در این عید خیرترین عمل آن است که اتحاد خویش را تقویت نموده و در برابر حملات دولت فاشیست ترکیه مبارزه نماییم.

  کمیته خلق‌ها و باورمندی‌های کنفدرالیسم جوامع کردستان ک.ج.ک در بیانیه‌ای کتبی به مناسبت عید قربان این عید را به تمامی خلق‌های مسلمان تبریک گفت.

  پیام شادباش ک.ج.ک به این شرح است:
   "عید قربان را به تمامی خلق‌های مسلمان تبریک می‌گوییم. معتقدیم این عید در برابر ستمکاران و منافقین و در برابر دشمنانِ عدالت و صلح سبب گسترش مبارزات خواهد شد.

  در سرزمین‌های مسلمانان ستمی عظیم وجود دارد. این ستم به دست مسئولین دولت‌های منافق و تبهکاران وابسته به آن‌ها انجام می‌گیرد و با امت دشمنی دارند. تمامی خلق‌های شمال و شرق سوریه و به بویژه خلق کرد را هدف حملات خود قرار می‌دهند. اردوغان و باغچلی پیشاهنگان این ستم هستند.

  دولت ترکیه تهدیدی بزرگتر از صلیبیون و مغول‌ها در برابر مسلمانان است، از لیبی تا به افغانستان هر فاشیست و قاتلی با این دولت در ارتباط است. حملات دولت ترکیه در باب، جرابلس و اعزاز و کشتار کردها در عفرین نشان می‌دهد که آن‌ها دین اسلام را در راستای اهداف سلطه‌جویانه و نابودگرانه‌ی خویش بکار می‌گیرند. از تمامی مسلمانان بویژه خلق عرب در سوریه درخواست می‌کنیم که در برابر دولت فاشیست ترکیه موضع خود را نیرومند سازند.

  دولت ترکیه از راه حصر تمامی ارزش‌های دینی را انکار می‌کند
  تداوم حصر رهبرمان به معنا‌ی انزوای تحمیلی علیه تمامی خلق کرد است. دولت ترکیه تمامی حقوق‌های دینی و بشری را انکار می‌کند. تمامی کنش‌هایمان در برابر اتحاد فاشیستی اردوغان- باغچلی مشروع است. بایستی از یاد نبریم که عید قربان پیروزی ابراهیم در برابر فرعون و نمرودهاست. همواره ایمان، جسارت، اصرار و اتحاد در مبارزات علیه ستمگران به موفقیت دست یافته است. خیرترین عمل در این عید آن است که اتحاد خویش را تقویت نماییم و در برابر حملات دولت فاشیست ترکیه مبارزه کنیم.

  در این عید بایستی به مزار شهدا، دیدار با زندانیان و خانواده‌هایشان رفت. خیرات خود را به نهادها و موسساتی بدهید که آن‌ها را به نیازمندان برسانند. بایستی کسانی که با تبلیغات دینی فریب خورده‌اند را به راه راست دعوت کنیم.

  عید را به تمامی خلق‌های مسلمان بویژه مسلمانان کردستان تبریک می‌گوییم. از همه درخواست می‌کنیم در برابر دولت اشغالگر ترکیه مبارزاتی سازماندهی شده انجام دهید. در شخص رفیق هلمت یاد و خاطره تمامی شهدایمان را گرامی می‌داریم و بار دیگر عید را به تمامی خانواده‌ی شهدا تبریک می‌گوییم."