سیزده هزار کودک آزاری در استان اورمیه تنها در سال ۹۶

سامانه ۱۲۳ اورژانس اجتماعی استان اورمیه تنها درسال ۹۶ بیشتر از ۱۳ هزار گزارش کودک آزاری را ثبت کرده است. لازم به ذکر است این آمار فقط مواردی را شامل می‌شود که گزارش شده است اما در واقعیت آمار واقعی بسیار بیشتر از این حد است

سامانه ۱۲۳ اورژانس اجتماعی استان اورمیه تنها درسال ۹۶ بیشتر از ۱۳ هزار گزارش کودک آزاری را ثبت کرده است. لازم به ذکر است این آمار فقط مواردی را شامل می‌شود که گزارش شده است اما در واقعیت آمار واقعی بسیار بیشتر از این حد است.

 

به گفته ی کارشناسان افزایش فقر اقتصادی و فرهنگی، افزایش ازدواجهای اجباری، اعتیاد، نبود قانون مناسب در این زمینه، مشکلات روحی و روانی، اختلافات خانوادگی، اعتقادات سنتی و ... بیشترین دلایل کودک آزاری می‌باشند.

 

کودک آزاری شامل آزار جسمی، روانی، غفلت، جنسی می‌باشد که بیشترین موارد گزارش شده شامل غفلت و آزار جسمی بوده است.