عملیات علیه خودرو زرهی در جزیره

در محله‌ی یافس در جزیره علیه خودرو زرهی عملیاتی انجام شد.

  عصر دیروز در محلەی یافس در جزیره علیه کاروان خودروهای زرهی که عازم عملیاتی بودند، عملیات انفجاری انجام شد.

  صدای انفجار در تمامی شهر به گوش رسید. اعلام شده است در نتیجەی این انفجار به خودرو زرهی ضربه وارد شده است.

  پس از عملیات تعداد بسیاری از خودروهای زرهی به منطقه آمده و نیروهای پلیس در این محل مستقر شدند.