مرز سومار بسته شد

مرز سومار در استان کرماشان بسته شد

   از شب گذشته طرف عراقی با قراردادن بلوکهای بتنی این مرز را کاملا تعطیل کرد.

   طرف ایرانی نیز از بازرگانان خواسته است تا برای پیشگیری از متضرر شدن تا اطلاع ثانوی از انتقال کالا به این مرز خودداری کنند.

   کورش محمودیان فرماندار گیلانغرب در گفتوگو با رسانه‌های دولتی علت مسدود شدن مرز سومار را عدم اجرایی شدن برخی مفاد تفاهم‌نامه قبلی بین طرفین ایرانی و عراقی در مورد ایجاد برخی زیرساختها عنوان کرده است.