ملاقات هیأت پزشکان جنوب کردستان با ناصر یاغز در ۱۸۴مین روز اعتصاب غذا

ناصر یاغز مدت ۱۸۴ روز علیه حصر رهبر خلق کرد عبدالله اوجالان در مقاومت اعتصاب غذا بسر می‌برد. هیئتی از پزشکان جنوب کردستان به شهر هولیر رفته و با ناصر یاغز دیدار کردند.

  ناصر یاغز مدت ۱۸۴ روز علیه حصر رهبر خلق کرد عبدالله اوجالان در مقاومت اعتصاب غذا بسر می‌برد. هیئتی از پزشکان جنوب کردستان به شهر هولیر رفته و با ناصر یاغز دیدار کردند.

  مقاومت اعتصاب غذای ناصر یاغز علیه انزوای تحمیلی رهبر خلق کرد عبدالله اوجالان در نمایندگی ه.د.پ در هولیر  پس از ۱۸۴ روز ادامه دارد.

  امروز هیئتی از پزشکان جنوب کردستان به دیدار با ناصر یاغز رفته و وضعیت تندرستی وی را کنترل کردند. دکتر مجید محمد امین به نمایندگی از پزشکان اعلام کرد؛"ما هیئتی از پزشکان جنوب کردستان امروز به دیدار با ناصر یاغز که مدت ۱۸۴ روز را در اعتصاب غذا بسر می‌برد آمدیم. وضعیت سلامتی ناصر یاغز بسیار وخیم است، اما اراده و مقاومت ناصر از این موانع عبور خواهد کرد. کنش‌های اعتصاب غذا کنش‌هایی مدنی برای آزادی آقای اوجالان است."

  محمد امین در ادامه گفت؛" لازم است تمامی مبارزات و فعالیت‌های رهبر آپو مد نظر قرار گرفته شوند. مقاومت اعتصاب غذا در جنوب و شمال کردستان، ترکیه و اروپا همچنان با مقاومت بزرگ ادامه دارند. ما به دیدار با رفیق ناصر آمده و وضعیت سلامتی وی را کنترل کردیم. ما امیدواریم به مطالبات ناصر و تمامی مقاومتگران عمل شود. با آغاز برهه‌ای جدید در شمال کردستان و ترکیه آرامشی سیاسی ایجاد گشته و با آزادی رهبر آپو این وضعیت محسوس تر خواهد بود. ما امیدواریم وضعیت تمامی مقاومت گران خوب باشد. وضعیت تندرستی ناصر یاغز بسیار وخیم است".