ممانعت از خاکسپاری پیکر ۴ گریلا

دولت اشغالگر ترکیه از خاکسپاری پیکر ۴ گریلا که در نتیجه‌ی بمباران‌های ۴۴ روز قبل در لیجه به شهادت رسیده‌اند ممانعت می‌کند. پیکر ۴ گریلای شهید بمدت ۴۴ روز در محل این عملیات نظامی قرار دارند.

  روز ۲ ژوئن / ۱۲ خرداد ارتش اشغالگر ترکیه در محله‌ی بایرلی در منطقه لیجه در آمد عملیاتی نظامی را آغاز کرده و روز بعد درگیری رویداد. پیکر ۴ تن از نیروهای گریلا که در این درگیری به شهادت رسیده‌اند بمدت ۴۴ روز است که در محل درگیری باقی مانده‌اند. از ۵ گریلایی که در نتیجه‌ی درگیری به شهادت رسیدند، پیکر فرهاد کوجکایا پس از عملیات نظامی در لیجه به خاک سپرده شد. اما پیکر ابراهیم چلیک، عبدالله تورهان، عمر دمیر و یوسف کایران بمدت ۴۴ روز است که در این منطقه باقی مانده‌اند. خانواده‌ی شهدا به این منطقه رفته و با توجه به تصاویری که از پیکر‌های شهدا گرفته‌اند در طی این مدت پیکر آن‌ها پوسیده‌ است.

  خانواده‌ی شهدا با هدف تحویل پیکر فرزندانشان در ابتدا به همراه هیئت ه.د.پ به دادستانی کل لیجه مراجعه کردند. سپس در روز ۹ ژوئیه/ ۱۸ تیر به دفتر وکلای آمد مراجعه کردند.

  دفتر وکلای آمد در این باره عبدالحمید گل وزیر عدالت را مطلع ساختند . در همان روز نامبرده به حسن باسری گوزل استاندار آمد اعلام کرده بود که بایستی پیکر شهدا به خانواده‌هایشان تحویل داده شود.  اما علی رغم تمامی تلاش‌ها تاکنون پیکر ۴ گریلای شهید را به خانوا‌ده‌هایشان تحویل نداده‌اند.