هواپیماهای جنگنده کمپ مخمور را بمباران کردند

هواپیماهای جنگنده ارتش اشغالگر ترکیه حومه کمپ شهید رستم جودی( مخمور) را بمباران کردند. در نتیجه‌ی این بمباران‌ها ۲ غیرنظامی زخمی شدند.

  با توجه به اطلاعات بدست آمده از منابع محلی، هواپیماهای جنگنده‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ي ارتش اشغالگر ترکیه کمپ شهید رستم جودی( مخمور) در جنوب کردستان را بمباران کردند.

  با توجه به اطلاعاتی که از اهالی این کمپ بدست آمده است، هواپیماهای جنگنده‌ی ترکیه در ساعات ۰۰:۱۰ حومه این کمپ را در ۳ مرتبه بمبارانکرده‌اند که در نتیجه‌ی آن ۲ غیرنظامی زخمی شده‌اند.

  لازم به ذکر است، در کمپ مخمور  بیش از ۱۲ هزار آواره قرار دارند. در نتیجه‌ی حمله‌ی هوایی روز ۱۳ دسامبر ۲۰۱۸ / ۲۲ آذر ۱۳۹۷  چهار تن از اهالی منطقه که مسئولیت محفاظت از کمپ را بر عهده داشتند به شهادت رسیدند.