پیام قدردانی قرارگاه مرکزی ن.پ.گ به فرماندهی عرصه‌ی سرحد

فرماندهی قرارگاه مرکزی نیروهای مدافع خلق کردستان ن.پ.گ فرماندهی عرصه‌ی سرحد را در نتیجه‌ی عملیات ۱۱ ژوئن/ ۲۱ خرداد در راه بازید - ایدر قدردانی نمود.

  فرماندهی قرارگاه مرکزی نیروهای مدافع خلق کردستان ن.پ.گ در نتیجه‌ی عملیات موفقیت آمیز در راه بازید – ایدر، از فرماندهی عرصه سرحد قدر‌دانی نمود.

  متن بیانیه به شرح زیر است:

  "از زمستان تاکنون نیروهای شما عملیات‌های چشم‌گیری را انجام داده و بە دشمنان پاسخ می‌دهند. این بسیار با معنا و ارزشمند است. به ویژه در ۱۱ ژوئن/ ۲۱ خرداد در راه بازید - ایدر در عملیاتی کمین گذاری، ضربات مهلکی را بر دشمن وارد ساختید و این حاکیست که این عملیات موفقیت آمیز بوده است. این عملیات را می‌توان در عرصه بمانند عملیات کارزار نگریست، به همین دلیل هر رفیقی که در این عملیات شرکت داشته است، بویژه رفقای جنبش انقلابی متحد خلق ه.ب.د.ه را درود می‌فرستیم. به دلیل تلاش‌های موفقیت آمیزشان قدردانی می‌نماییم و برای آن‌ها آرزوی موفقیت داریم.

  مطمئن هستیم که شما تاکتیک کمین گذاری، که یکی از تاکتیک‌های اساسی عصر جدید است را به شکلی استادانه و با روشی نتیجه‌بخش در آینده بکار خواهید برد. موفق باشید‌ و در شخص فرماندهی عرصه سرحد تمامی شما را درود می‌فرستیم و با احساسی انقلابی برای شما آرزوی موفقیت داریم. "