پ.د.ک برای اشغالگران جاده می‌سازد

اقدامات اشغالگرانه‌ی دولت ترکیه در جنوب کردستان هر روزه گسترش می‌یابد. دولت ترکیه با همکاری پ.د.ک به ساخت جاده، مقر و پایگاه‌های جدید را در شیلادزه پرداخته است.

  با توجه به اطلاعات به دست آمده از منابع محلی، دولت اشغالگر ترکیه در تپه رابعه در شهرستان شیلادزه و شهرک سیری به ساخت مقر‌های جدیدی پرداخته است.

  همچنین در دیگر تپه‌های شیلادزه آماده‌کاری‌هایی برای ساخت پایگاه انجام می‌شوند. در این راستا حزب دمکرات کردستان به یارای اشغالگران رفته است.

  با توجه به اطلاعات بدست آمده، اشخاصی که به ساخت این پایگاه‌ها مشغول شده‌اند از اعضای پ.د.ک بوده و در شناخت هر چه بهتر منطقه به آن‌ها کمک می‌کنند.

  همچنین پ.د.ک با هدف محافظت از ارتش اشغالگر ترکیه در برابر اعتراضات خلق شیلادزه، ساخت جاده‌ای در مابین شیلادزه و دیرلوک را آغاز کرده است. تمامی ماشین‌ آلاتی که به ساخت این جاده مشغول هستند از ترکیه به این مناطق آورده‌اند و رانندگان آن‌ها از اعضا و طرفداران پ.د.ک هستند.

  لازم به ذکر است، اهالی شیلدزه در ۲۶ ژانویه / ۶ بهمن ماه ۱۳۹۷ علیه اشغالگری و کشتار غیر نظامیان از سوی دولت ترکیه به اقدامی اعتراضی دست زده و به پایگاه‌های شهرک سیره در شیلادزه حمله کردند. اهالی شیلادزه تمامی پایگاه‌ها را تحت کنترل در آورده و به آتش کشیدند.

  از سوی دیگر حزب دمکرات کردستان پ.د.ک خواهان جلوگیری از اقدامات اعتراضی اهالی این منطقه در برابر اشغالگری دولت ترکیه و برانگیختن آن‌ها علیه پ.ک.ک است. اما تمامی این توطئه و سیاست‌ها به شکست انجامیده و اهالی منطقه سیاست‌های پ.د.ک علیه پ.ک.ک را رد نموده‌اند.