پ.ک.ک: ۳۸مین سال مقاومت ۱۴ ژوئیه به سال انتقام هلمت مبدل خواهد شد

پ.ک.ک: مبارزاتمان در ۳۸ مین سال مقاومت ۱۴ ژوئیه به " سال انتقام هلمت" مبدل خواهد شد.

  شورای رهبری پ.ک.ک به مناسبت ۳۷ مین سالروز مقاومت ۱۴ژوئیه / ۲۳ تیر بیانیه‌ای منتشر کرد.

  در بیانیه‌ی پ.ک.ک آمده است،" جنبش آزادیخواهیمان همراه با خلق‌های ترکیه و خاورمیانه با انسان‌های دمکراتیک متحد شده و در برابر فاشیسم و انزوای تحمیلی، با عزمی راسخ به مبارزات کردستان آزاد و خاورمیانه‌ی دمکراتیک ادامه می‌دهد. با پیشاهنگی فرمانده‌هان جاوید هلمت و دوغان سرحد از قندیل تا به درسیم و از خاکورک تا به سرحد ضربات مهلکی بر ارتش اشغالگر و جاسوسان وارد می‌شود."

  متن بیانیه‌ی پ.ک.ک به شرح زیر است:

  " علیه کودتای فاشیستی و نظامی ۱۲ سپتامبر در روز ۱۴ ژوئیه ۱۹۸۲ مقاومت روزه‌ی مرگ آغاز شد. در ۳۷ مین سالروز این مقاومت، ما به روح مقاومت و موفقیت ۱۴ ژوئیه درود می‌فرستیم. در شخص خالقان این روح مقاومتگر محمد خیری دورموش، کمال پیر، عاکف یلماز و علی چیچک یاد تمامی شهدای راه آزادی را با احترام گرامی می‌داریم. بار دیگر پیمان می‌بندیم که اهداف آن‌ها را به موفقیت برسانیم. "روز شرافت ملی" خلق کرد و دوستانشان را تبریک می‌گوییم. اعلام می‌داریم که در ۳۸ مین سال مقاومت، خلق و جنبشمان قدرتمندتر به نبرد خواهند پرداخت.

  خلق کرد در ۱۴ ژوئیه تصمیم به زندگی آزاد گرفت

  مقاومت بزرگ زندان که با مقاومت روزه‌ی مرگ ۱۴ ژوئیه آغاز شد، سیاهی ۱۲ سپتامبر را روشن ساخته و نشان داد که مبارزات آزادی خواهی کردستان نابود نخواهد شد. چون مقاومت بزرگ زندان‌ها خط مشی آزادی خواهی آپوئیست را اساس گرفته و بردگی و تسلیمیت را رد نموده است. خلق کرد تصمیم به موجودیت و زندگی آزاد گرفته و اراده، شیوه، جسارت و فداکاری آن را نشان داده است. به گفته‌ی رهبر عبدالله اوجالان "‌در بعد تمثیل خط مشی حزب و خلق کنشی نیرومند است."

  همان گونه که هرکسی واقف است، در ۳۷ سال گذشته در اساس تمامی دستاورد‌های کردستان بر مبنای هستی و آزادی، مقاومت روزه‌ی مرگ بزرگ در روز ۱۴ ژوئیه و مقاومت زندان‌ها قرار دارد. به دلیل اینکه این خط مشی به زندان‌ها رفت و در کارزار گریلایی ۱۵ آگوست به انقلاب زندگی دوباره ملی مبدل شد. به زنان رسیده و انقلاب آزادی زن را آغاز نمود. بر این اساس در چهاربخش کردستان و خارج از میهن، با مبارزات آزادیخواهی در شمال کردستان انقلاب ملت دمکراتیک و در جنوب کردستان دستاورد‌های کردها، در روژاوا نیز انقلاب آزادی را پدید آورده است.

  در برابر حملات ویژه فاشیسم آ.ک.پ – م.ه.پ مقاومتی قهرمانانه

  در ۳۷مین سالروز مقاومت روزه‌ی مرگ در ۱۴ ژوئیه، در برابر حملات ویژه فاشیسم آ.ک.پ – م.ه.پ، جنبش آزادی و خلقمان بر یک خط مشی، مقاومتی قهرمانانه انجام داده‌اند. به ویژه در اعتصا‌ب‌های غذا که با پیشاهنگی لیلا گوون آغاز شده بود، روح مقاومت و موفقیت ۱۴ ژوئیه زنده‌تر شده است.

  این مقاومت با خون رفقایمان در کمیته‌ی مرکزی دلال، زکی، آتاکان، آرمانج، دوغان، چتین، روبار و هلمت و صدها رفیق دیگرمان انجام شده است. در نتیجه‌ی آن درهای امرالی گشوده شد و ضربات مهلکی بر فاشیسم وارد شده است. تاثیر بزرگ سیاسی ۳۷ مین سال مقاومتمان در تحولات سیاسی بهتر مشاهده خوهد شد.

  امروز در ۳۷ مین سالروز مقاومت ۱۴ ژوئیه روح مقاومت و موفقیت بیش از هر زمان دیگر زنده است. بر اساس این روح‌، عزم و خط مشی در چهاربخش کردستان و خارج از میهن مبارزاتمان ادامه خواهند داشت. در زمانیکه دیکتاتوری اردوغان – باغچلی از راه قتل‌عام خواهان بر سر پا ماندن است، جنبش آزادی خواهیمان همراه با خلق‌های ترکیه و خاورمیانه با انسان‌های دمکراتیک متحد شده و در برابر فاشیسم و انزوای تحمیلی، با عزمی راسخ به مبارزات کردستان آزاد و خاورمیانه‌ی دمکراتیک ادامه می‌دهد. با پیشاهنگی فرمانده‌هان جاوید هلمت و دوغان سرحد از قندیل تا به درسیم و از خاکورک تا به سرحد ضربات مهلکی بر ارتش اشغالگر و جاسوسان وارد می‌شود. زنان و جوانان کرد در مبارزات زندگی آزاد به امید و الگویی برای همه مبدل خواهند شد.

  ۳۷ مین سال مقاومت به سال انتقام هلمت مبدل خواهد شد

  فاشیسم استعمارگر اردوغان- باغچلی، دیار غریب عضو کمیته‌ی مرکزی پ.ک.ک و شورای رهبری ک.ج.ک را به شکلی ناجوانمردانه به قتل رساند، می‌پندارند که بدین شکل می‌توانند ما را نابودکرده و خلقمان را بترسانند. اما با عملیات‌های انتقامی نیروهای گریلای قهرمانمان که افزایش یافته‌اند، صیانت نیرومند خلقمان و تمامی انقلابیون دمکراتیک وبا کینه و نفرتی که ایجاد شده است، معلوم شد که آن‌ها اشتباه پنداشته‌اند. مبارزات در ۳۸مین سال  مقاومت تاریخی ۱۴ ژوئیه، با فرماندهی شهید بزرگمان رفیق هلمت انجام خواهد شد و ۳۸ مین سال مقاومت به سال انتقام هلمت مبدل می‌شود.

  بر این اساس بار دیگر " روز شرافت ملی" خلقمان را تبریک می‌گوییم، بار دیگر شهدای مقاومت ۱۴ ژوئیه و شهید بزرگ سالروز ۳۷مین رفیق هلمت را گرامی می‌داریم. از تمامی خلق خویش و نیروهای دمکراتیک بویژه از زنان و جوانان درخواست می‌کنیم که علیه تفکر و سیاست فاشیست، استعمارگر و نابودگر، در هر عرصه‌ای و با روش‌های مختلف، مبارزات آزادی خواهی و دمکراسی را گسترش بخشیده و موفقیت در ۳۸ مین سال مقاومتمان را تضمین نماییم."