کوچرین آمد: عرصه‌ی برادوست بار دیگر به مرکز مقاومت مبدل شده است

کوچرین آمد عضو شورای رهبری ک.ژ.ک با اعلام اینکه عرصه‌ی برادوست بار دیگر به مرکز مقاومت مبدل شده است افزود، " برادوست بمانند توافق خوددفاعی در برابر هرگونه‌ حمله‌ایست."

  کوچرین آمد عضو شورای رهبری کنگره زنان کردستان ک.ژ.ک درباره‌ی مقاومت برادوست سخن گفت.

  آمد با اشاره به اینکه عرصه‌ی خاکورک در میان مثلث ایران، عراق و ترکیه قرار دارد اعلام کرد، این عرصه در بعد زئوپلتیک دارای اهمیتی استراتژیک است و افزود، " عرصه‌ی خاکورک در همان وقت بمانند عرصه‌ی برادوست شناخته می‌شود. در طول تاریخ تا به امروز درای اهمیت بسیاریست."

  کوچرین آمد با اشاره به مقاومت موجود در این عرصه اظهار داشت، "‌این جغرافیا هیچگاه از ارزش‌های فرهنگی خویش دور نشده است. همواره بر ریشه‌ی خود رشد کرده و از موجودیت خود محافظت نموده است. در طول تاریخ این عرصه همواره میدان جنگ بوده است و به همین دلیل به عرصه‌ی مقاومت مبدل شده است. همواره هدف نیروهای تمدن قرار گرفته است اما با سازماندهی کنفدراسیون و عشیره‌ای،از خود در برابر این حملات محفاظت کرده است. درباره‌ی روش‌های خوددفاعی کردها، نمونه‌ای برای خوددفاعیست. "

  آمد اعلام کرد، عرصه‌ی برادوست بمانند توافق خوددفاعیست و افزود، " به هر اندازه این مسئله عملی گردد، خلق و جامعه قادر خواهند بود از خود دفاع کنند و ارزش‌های فرهنگی خویش را حفظ نمایند. "

  اهمیت برادوست در مبارزات آزادی خواهی

  آمد اعلام کرد، عرصه‌ی برادوست در تاریخ جنبش آزادی خواهی دارای اهمیتی بسیاریست و گفت، "(برادوست) یکی از مناطقی اساسی است که مبارزات آزادی خواهی در آن آغاز شد. رهبر آپو میهن دوستی این منطقه را شناخته و بر این اساس مبارزات در این منطقه را مهم بر شمرد.

  منطقه‌ایست که رفیق عگید در آن بسر برده و برنامه‌ریزی‌های ابتدایی کارزار ۱۵ آگوست در آن انجام شدند. منطقه‌ایست که اولین آموزش‌های گریلایی در آن انجام گرفتند. در این منطقه اولین گام‌های گریلا را برداشتیم و به همین دلیل در مبارزات آزادی خواهی دارای جایگاه بسیار مهمی‌ است. "

  مقاومت بریتان

  کوچرین آمد با اشاره به عملیات فدایی بریتان( گلناز کاراتاش) که در سال ۱۹۹۲ در خاکورک به انجام رساند اظهار داشت، " رفیق بریتان به گونه‌ای که از تاریخ منطقه‌ی برادوست نشات می‌گیرد، مقاومت پ.ک.ک را در شخصیت خویش نشان داده و در برابر حملات دولت اشغالگر ترکیه و همکاران آن، به شکلی بی نظیر تا آخرین گلوله‌ی خویش پیکار نمود. با عزمی راسخ مقاومت کرد، برای جلوگیری از اسارت خویش عملیات فدایی انجام داده و ضربه‌ی مهلکی بر اشغالگری و غلامی‌گری وارد ساخت."

  آمد اعلام کرد، در عرصه‌ی خاکورک خیانت از میان برداشته شد و با پیشاهنگی بریتان خط‌مشی مقاومت به پیروزی رسید.

  کوچرین آمد با اشاره به اقدامات اشغالگرانه‌ی کنونی در عرصه‌ی خاکورک اعلام داشت، " خلقمان در جنوب کردستان علیه این اشغالگریست. عرصه‌ی برادوست یکی از مراکز موجودیت یافتن خلق کرد بودهو محفظت از آن، محافظت از موجودیت خویش است. به همین دلیل لزوم به سازماندهی و عملیات‌هایی بیشتر وجود دارد. "

  در پایان کوچرین آمد اعلام کرد، به عنوان جنبش آزادی خواهی زنان مصمم هستند که خط مشی بریتان را علیه حملات و اشغالگری تمثیل نمایند.