سالگرد ترور سلیمان معینی و تحویل پیکرش به ایران به دستور ملا مصطفی بارزانی

امروز چهل و نهمین سالگرد ترور یک شخصیت انقکلابی کردستان به نام سلیمان معینی است. معینی در چنین روزی بە فرمان ملا مصطفی بارزانی تیرباران شد و پیکرش بە حکومت پهلوی تحویل دادە شد

امروز چهل و نهمین سالگرد ترور یک شخصیت انقکلابی کردستان به نام سلیمان معینی است. معینی در چنین روزی بە فرمان ملا مصطفی بارزانی تیرباران شد و پیکرش بە حکومت پهلوی تحویل دادە شد.

سلیمان معینی در ژانویە سال ۱۹۳۳ در مهاباد بە دنیا آمد و پس از پایان تحصیلات در شهرهای مهاباد، تبریز و تهران، در اوایل جوانی بە چهرەای سیاسی در مهاباد بدل شد.

 

در زمان نخست وزیری محمد مصدق در ایران، معینی یکی از فعالان مخالف حکومت پهلوی بود. او در سال ۱۹۵۶ از طرف حکومت پهلوی بە مدت یک سال زندانی شد.

 

پس از کودتای ۲۸ مرداد و بازگشت شاە بە ایران، سرکوب آزادیخواهان در کردستان شروع شده بود که سلیمان معینی بهمراه جمعی از فعالان سیاسی به مبارزه تحت نام کمیتە انقلابی حزب دمکرات کردستان ایران ادامه داد و به عنوان دبیر آن برگزیده شد.

 

معینی و همراهانش که دامنە فعالیت و مبارزە خود را به مناطق کوهستانی شرق و جنوب کردستان گسترش دادە بودند، همزمان با شدت گرفتن جنگ میان پیشمرگ های حزب دمکرات کردستان عراق با حکومت بعث عراق و تحکیم روابط ملا مصطفی بارزانی رهبر وقت حزب دمکرات با شاە ایران، تحت فشار بیشتری قرار گرفتند.

 

محمدرضا شاه پهلوی که از بارزانی خواسته بود به کردهای مخالفت حکومت ایران امان ندهد در آنزمان، اویسی سرلشکر سپاە کە یکی از جانی‌ترین ژنرالهای ایران بود را برای سرکوب قیام کردستان مأمور کرد.

 

اویسی با همکاری عوامل محلی و برخی افراد وابسته به بارزانی اقدام به ترور شماری از رهبران انقلاب از جمله سلیمان معینی کرد.

 

پس از دستگیری سلیمان معینی توسط نیروهای حزب دمکرات کردستان عراق، بارزانی از او می‌خواهد تسلیم ایران شود و دست از مبارزه بردارد اما معینی با این در خواست مخالفت می کند. سلیمان معینی که حاضر نبود تسلیم شود و عذرخواهی کند، در پانزدهم می ۱۹۶۸ به دستور ملا مصطفی بارزانی بهمراه یک انقلابی دیگر به نام خلیل شوباش تیرباران شد و پیکرش را به حکومت ایران تحویل دادند.

 

حکومت وقت ایران در آنزمان برای ایجاد رعب و وحشت در میان کردها، پیکر سلیمان معینی را در داخل شهرهای کردستان به نمایش گذاشت. اما با ترور معینی، خشم مردم روژهلات بیشتر شد و مردم دست بە اعتصاب عمومی در شهرها زدند.

 

پیکر سلیمان معینی نهایتا توسط خانوادە اش از حکومت پس گرفتە و در آرامگاە مهاباد بە خاک سپردە شد.

 

مسعود بارزانی در کتابی با عنوان "بارزانی و جنبش آزادیخواه کرد" با تایید ترور سلیمان معینی توسط ملا مصطفی بارزانی نوشتە، سلیمان معینی بر خلاف منافع جنبش کردها عمل کردە بود برای همین او را کشتیم و پیکرش را بە ایران  تحویل دادیم اما کشتن معینی یکی از رویدادهای تلخ در سال ۱۹۶۸ بود.