به آتش کشیدن زمین‌های کشاورزی توسط اشغالگران

تبهکاران دولت اشغالگر ترکیه در روستای یالانلی از توابع منبج، زمین‌های کشاورزی را آتش زدند.

آتش زدن زمین‌ها

تبهکاران دولت اشغالگر ترکیه زمین‌های کشاورزی را به آتش کشیدند.

تیم‌های آتشنشانی برای خاموش نمودن آتش در تلاشند.

اعلام شده است که آتش به‌ سوی روستا در حال گسترش است.