برخی از مزدوران که نمی‌خواستند به عفرین اعزام شوند، استعفا دادند

در شهر کوردها شهر عفرین که از سال ۲۰۱۸ تاکنون اشغال شده است، اعتراضات علیه دولت ترکیه ادامه دارند. برخی از مزدوران که نمی‌خواستند به عفرین اعزام شوند، استعفا دادند.

در ترکیه علیه مهاجران سوری، حملات نژادپرستانه انجام می‌شود. در عفرین واقع شده در شمال و شرق سوریه نیز نیروهای شبه‌نظامی وابسته به ترکیه، علیه ترکیه کنش‌های اعتراضی انجام می‌دهند. طبق اطلاعات بدست آمده‌، به برخی از مزدوران اهل منطقه هَزروی شهر آمد آگاهی دادند که باید به عفرین اعزام شوند.

مزودورانی به نام‌های ه.د، م.ب، ج.پ، ه‌.پ، و ح.ج اشاره کردند که آنان نمی‌خواهند به عفرین اعزام شوند و استعفا دادند. سپس گفته شده است که مزدورانی به نام ه.پ و ج.پ استعفای خود را پس گرفتند.