تصویر

در قامشلو فرهنگ و هنر بدست زنان مزین می‌شود

هیئت فرهنگ و هنر کانتون جزیره برای زنان یک کارگاه خیاطی و هنرهای دستی به نام لیلیت ایجاد کرده است. فرهنگ و هنر این منطقه بدست زنان این کارگاه مزین شده و فرهنگ هزاران ساله تداوم می‌یابد.

زمانیکه فرهنگ کنجکاوی ما را بر می‌انگیزد و یا برایمان پرسش‌هایی را مطرح می‌کند باید آن را از بنیاد تاریخی‌اش ارزیابی نماییم. در این زمان می‌بینیم که در اولین سطح زنان ویژگی‌های فرهنگی را در خود نمود می‌دهند. کسانی که به فرهنگ تداوم بخشیده نیز زنان هستند و کسانی که تا امروز به نسل جدید فرهنگ اخلاق و انسانیت را می‌آموزاند، باز هم زنان می‌باشند. به همین دلیل از هزاران سال قبل تا به امروز کسانی که فرهنگ اخلاقی و اجتماعی را مورد حفاظت قرار می‌دهند و توسعه می‌دهند، زنان هستند. فرهنگ بدست و با پیشاهنگی زنان توسعه یافته و به مثابه بنیاد اجتماعی شدن تا روزگار امروز تداوم یافته است.

در روژاوای کوردستان نیز زنان این مهم را تشخیص داده و با تفکر و فلسفه رهبر خلق کورد عبدالله اوجالان، مُهر خود را در تاریخ حک نمودند. زنان در پیش‌برد و اشاعه فرهنگ کوردی دارای نقش قابل توجهی هستند. هیئت فرهنگ و هنر کانتون جزیره درجهت محافظت، توسعه و گسترش فرهنگ در شهر قامشلو برای زنان یک کارگاه به نام لیلیت ایجاد کرده است.

 برای شناخت کار و کنش‌های این کارگاه و هدف از ایجاد چنین مکان‌ها و کارهایی، مدیریت کارگاه لیلیت در بخش خیاطی، نورهان فتحی عبدالله با خبرگزاری فرات ‌(ANF) مصاحبه کرد. نورهان فتحی بیان داشت که ۷ سال است این کارگاه ایجاد شده است و بیان کرد‌: ‌«در ابتدا در شهر عاموده چنین محلی را ایجاد کردیم و اکنون نیز در قامشلو بدان ادامه می‌دهیم. در این کارگاه قریب به ۱۰ زن کار می‌کنند. در این کارگاه هم بخش خیاطی و هم بخش هنرهای دستی وجود دارد، اجزا و اقسام لباس‌های محلی و همچنین دیگر وسایل لازم برای لباس‌های کوردی درست می‌شوند.‌»

امکانات و فرصت برای کار و کنش‌های زنان ایجاد شده است

نورهان فتحی عبدالله درباره هدف این کارگاه چنین گفت‌: ‌«هدف ما از ایجاد این کارگاه حفاظت از فرهنگ‌مان است. در این کارگاه بیشترین کار ما بروی لباس‌های کوردی و نیازها برای آراستن پوشاک کوردی است. زنانی که در کار خیاطی و هنرهای دستی هستند دارای قابلیت‌ و مهارت‌های بسیاری در کار خود بودند اما تنها در خانه می‌مانند، برای آنان این کارگاه ایجاد شد. زنان به اینجا آمده و کار‌های خود را ادامه می‌دهند.‌»

پوشاک تمام خلق‌ها در این کارگاه مزیین می‌شود

در ادامه سخنان خود نورهان فتحی عبدالله بیان داشت که در این کارگاه بیش از همه برای گروه‌های فرهنگی و هنری که در مراسم‌های جشن جای می‌گیرند، لباس دوخته می‌شود و اینچنین ادامه داد‌: ‌«ما بیشتر لباس‌های محلی برای گروه‌های فرهنگی هنری رقص، موزیک و دیگر گروه‌هایی که مراسم، جشن‌ها و کنش‌ها جای می‌گیرند، لباس می‌دوزیم. پوشاکی که دوخته می‌شوند نه تنها فرهنگ خلق کورد می‌باشد، فرهنگ تمام خلق‌های این منطقه را شامل شده و اینچنین درست می‌شود.‌»

نورهان فتحی عبدالله در ادامه سخنان خود گفت که در کارگاه لیلیت دوره‌های آموزشی نیز برای زنان جوان برگزار می‌شود.