در تل رفعت علیه انزوا راهپیمایی برگزار شد

آوارگان عفرینی و ساکنین شهبا در تل رفعت برای محکوم کردن انزوای رهبر خلق کورد عبدالله اوجالان راهپیمایی انجام دادند.

انجمن شهر تل رفعت کانتون شهبا برای محکوم کردن انزوای رهبر خلق کورد عبدالله اوجالان راهپیمایی برگزار کرد. صدها تن از آوارگان عفرینی و ساکنین تل رفعت به صورت دسته‌جمعی در این راهپیمایی شرکت کردند.

جمعیت عکس‌های رهبر خلق کورد عبدالله اوجالان و بنر «آزادی جسمانی رهبر آپو، راه‌حل‌ مسئله‌ی کورد است» را در دست داشتند.

در این راهپیمایی رشید فتکو‌ عضو انجمن خانواده‌ی شهدای تل رفعت سخنرانی کرد و گفت: «هدف دولت ترکیه از منزوی کردن رهبر آپو، جداکردن خلق از رهبر آپو است. اما ما هیچ‌گاه از فلسفه‌ی رهبر آپو دور نخواهیم شد و به صورت مستمر برای آزادی جسمانی رهبر اوجالان به مبارزه ادامه می‌دهیم.»

با شعار «بدون رهبر زندگی میسر نیست» این راهپیمایی پایان یافت.