دولت اشغالگر ترکیه ۲ نفر را در عفرین ربود

طبق گزارشات ارسال شده دولت ترکیه حدود یک هفته پیش ۲ نفر را در عفرین ربوده است.

جنایت‌های دولت ترکیه در عفرین

گزارش شد که دولت ترکیه ۶ روز پیش شهروندانی به نام‌های عارف محمد گدلو (۵۲ ساله) و محمد فاروق گدلو (۵۸ ساله) را از خانه‌هایشان در روستای جلم از توابع شهر جندرس عفرین اشغالی ربوده است.

هنوز اطلاعی از سرنوشت این دو شهروند به دست نیامده است.