دولت ترکیه در عفرین ۲ برادر را ربود

تبهکاران دولت ترکیه در منطقه جندریس عفرین ۲ برادر را ربودند.

منابع محلی اعلام کردند که تبهکاران دولت ترکیه در شهرک کَفَر سفرای شهر جندریس از توابع عفرین، یک شهروند به نام محمد زَمجی مراد ۳۵ ساله و برادرش فائق زمجی مراد ۳۳ ساله را ربودند. سرنوشت هر دو برادر تاکنون نامعلوم است.

دولت ترکیه که شهر عفرین را در سال ۲۰۱۸ اشغال کرد، یک حکومت ترور را در آنجا ایجاد کرده است. طبق سازمان حقوق بشر سوریه، در میان ۲۰۱۸ تا ماه آوریل ۲۰۲۴ حداقل ۱۰ هزار و ۳۳۲ نفر ربوده شدند و ۴۶۳ نفر نیز به قتل رسیدند.