کودکان کوبانی برای ادای احترام به مقاومت گریلا آواز خواندند

کودکان کوبانی با اجرای سرودهایی به مقاومت گریلا ادای احترام کردند. بچه‌ها گفتند گریلا وطن و زندگی آنهاست.

کودکان کوبانی

گریلا در سخت‌ترین شرایط، مقاومت تاریخی انجام می‌دهند؛ این مقاومت هر روز بیشتر می‌شود و ضربات سنگینی به اشغالگران وارد می‌کنند. گریلا در کوه‌های کوردستان برای هر چهار بخش کوردستان مبارزه می‌کنند. برای ادای احترام به مقاومت گریلا، کودکان کوبانی با سرودهای خود به مقاومت آنان درود فرستادند.


دختری به نام سوسن محمود با بیان اینکه گریلا برای آنها وطن، زندگی و عشق است، گفت: « این آهنگ‌هایی را که خواندیم تقدیم می‌کنم به رهبر آپو و گریلاهایی که در شرایط سخت مبارزه می‌کنند. گریلا برای ما وطن، زندگی و عشق است. ما کودکان از شهر کوبانی به مقاومت گریلا درود می‌فرستیم.
کودکانی به نام‌های روپلدا دلیل محمود و دیروک حنیفی ترانه‌های خود را به رهبر خلق کورد عبدالله اوجالان و گریلا تقدیم کردند.