تصویر

مردم در جزیره و فرات علیه انزوای امرالی راهپیمایی کردند

مردم ساکن در کانتون‌های جزیره و فرات برای آزادی جسمانی رهبر خلق کورد عبدالله اوجالان راهپیمایی کردند.

راهپیمایی آزادی برای رهبر خلق کورد عبدالله اوجالان

مراسم و کنش‌هایی که در شهرهای شمال و شرق سوریه با شعار «آزادی عبدالله اوجالان، راه حل مسئله کورد» آغاز شده است، ادامه دارد.

ابتکار آزادی رهبر عبدالله اوجالان شعبه سوریه راهپیمایی‌هایی را در شهر تربسپیه در کانتون جزیره و شهرک شَران کوبانی در کانتون فرات در چارچوب کارزار آزادی برگزار کرد.

در این راهپیمایی‌ها که پوسترهای رهبر خلق کورد عبدالله اوجالان حمل می‌شد، شعارهایی به زبان کوردی و عربی سر داده شد. در این راهپیمایی شعارهای «زندگی بدون رهبری ممکن نیست»، «مرگ بر خیانت»، «زنده باد مقاومت زندان‌ها»، «زنده باد مقاومت امرالی» و «آزادی برای رهبر عبدالله اوجالان» طنین‌انداز شد.

تل‌حمص

بسیاری از مردم در مقابل مرکز ترافیکی تل‌حمص در شرق شهر کانتون جزیر تجمع کردند و به انزوای مطلق تحمیلی بر رهبر خلق کورد عبدالله اوجالان اعتراض کردند.

مردم اعم از سازمان‌های مردم نهاد، احزاب سیاسی و سران قبایل عرب با شعار «زندگی بدون رهبری ممکن نیست» به سمت مقابل ساختمان دادگاه عمومی راهپیمایی کردند.

خالد النایف عضو شورای خانواده‌های شهدای تل‌حمص تاکید کرد که اقدامات دولت ترکیه علیه رهبر خلق کورد عبدالله اوجالان مغایر با کنوانسیون‌های شورای امنیت و سازمان‌های حقوق بشر است.

نَواف فرهان الطایی به نمایندگی از قبیله عربی تای گفت: «به یمن رهبر عبدالله اوجالان، خط خواهری-برادری مردم مشخص شد، عشق و برابری گسترش یافت. به این ترتیب وحدت قبایل کورد و عرب در منطقه محقق شد.»

ماویه الحدید، عضو کنگره استار، اظهار داشت که زنان به یمن ایده‌ها و فلسفه عبدالله اوجالان علیه حکومت‌های سرکوبگر قیام کردند و در همه زمینه‌ها پیشگام مبارزه با ذهنیت مردانه شدند.

کوبانی

این راهپیمایی از مقابل مجلس در شهرک شَران کوبانی آغاز شد و تا مرکز کنگره استار ادامه داشت.

بدیعه محو، رئیس مشترک شورای خانواده‌های شهدای شران با اشاره به انزوای مطلق اعمال شده بر رهبر خلق کورد عبدالله اوجالان گفت: «هدف دولت اشغالگر ترکیه و همدستانش طولانی کردن عمر بحران خاورمیانه با انزوا است. با این حال، کلید واقعی راه‌حل، رهبر عبدالله اوجالان است.»