نینا کاراپتیان: به هیچ وجه نباید بی‌عدالتی که در حق اوجالان صورت می‌گیرد را پذیرفت

نینا کاراپتیان، وکیل ارمنی به انزوای تحمیلی بر رهبر خلق کورد عبدالله اوجالان واکنش نشان داد و از همه درخواست کرد در کارزار «آزادی برای عبدالله اوجالان، راه‌حل مسئله کورد» شرکت کنند.

نینا کاراپتیان وکیل ارمنی در کارزار «آزادی برای عبدالله اوجالان، راه‌حل مسئله کورد» شرکت نمود.

کاراپتیان مشارکت در این کارزار را یک وظیفه انسانی دانست و گفت: «عبدالله اوجالان از حقوق قانونی خود محروم شده است، سیاست ویژه‌ای علیه او در حال انجام است، هیچکس نباید این را بپذیرد.»

کاراپتیان ضمن تاکید بر اهمیت این کارزار از همه خواست تا در کارزار آزادی رهبر خلق کورد عبدالله اوجالان شرکت کنند.

کاراپتیان همچنین روند توطئه بین‌المللی را یادآور شد و افزود: «به یاد دارم زمانی که اوجالان دستگیر شد، مردم کورد قیام کردند و با تمام وجود از اوجالان صیانت بعمل آوردند، این موضوع خیلی روی من تأثیر گذاشت.»