پیکر شهید خلف دیاب به خاک سپرده شد

پیکر عضو نیروهای امنیت داخلی،‌ شهید محمد خلف دیاب در شداد به خاک سپرده شد.

مراسم خاکسپاری شهدا

اهالی منطقه شداد، خانواده‌های شهدا و اعضای نهادهای خودمدیریتی دمکراتیک، پیکر عضو نیروهای امنیت داخلی شهید محمد خلف دیاب را در آرامگاه شهدای شداد به خاک سپردند.

در این مراسم خاکسپاری، اعضای مجلس خانواده‌های شهدای شهداد، سحر عبدالحلیم به خانواده‌های شهدا تسلیت گفت و بیان کرد‌: ‌«ما امروز دلسوخته و اندوهگین پیکر شهید محمد را به خاک می‌سپاریم. شهید شرافتمندترین و پاک‌ترین انسان‌هایی هستند که جان خود را برای میهن‌شان فدا کردند.‌»

از مدیران ترافیک، عبدلیلاح الصالح نیز گفت‌: ‌«شهید محمد برای خاک خود و امنیت میهنش جان خویش را فدا کرد و به شهادت رسید. ما هرگز فداکاری شهید محمد و رفقای او را فراموش نمی‌کنیم و قول می‌دهیم که راه مبارزه آنان را ادامه دهیم تا به پیروزی برسیم.‌»

در پایان مراسم، مشخصات شهید به خانواده او تقدیم شد و پیکر این شهید همراه با سردادن شعار ‌«شهدا نمی‌میرند» به خاک سپرده شد.