تاکنون ۷۵ هزار تن گندم در کانتون فرات دریافت شده است

سوسن دابان با بیان اینکه تاکنون حدود ۷۵ هزار تن گندم در کانتون فرات دریافت شده است گفت: «تا زمانی که گندم وجود داشته باشد از کشاورزان خرید می‌کنند.»

سوسن دابان رئیس مشترک هیئت کشاورزی کانتون فرات در مورد دریافت گندم از کشاورزان با خبرگزاری فرات صحبت کرد.

سوسن با بیان اینکه از اول ژوئن در هر سه انبار کانتون فرات گندم از کشاورزان دریافت شد گفت: «کشاورزان از ۱ ژوئن تا ۱۱ ژوئن به محل هیئت کشاورزی مراجعه کردند و نوبت دریافت گندم برای آنها به ثبت رسید. کشاورزان گندم را در گونی تحویل می‌دادند. جمع آوری غلات در هر سه مرکز اصلی کانتون فرات بود که عبارتند از رووی، چلبی و سرین. البته گندم در رووی و سرین به صورت گونی دریافت می‌شد، اما در چلبی این امکان‌پذیر نبود.»

سوسن دابان همچنین گفت: «در عین عیسی هم بخشی از گندم به چلبی و بخشی از آن به مرکز کوبیش در رقه رفت؛ همچنین با هیئت کشاورزی منبج تماس گرفتیم و کیسه‌های گندم را برای آنها ارسال کردیم. به صورت کلی تاکنون در کانتون فرات ۷۵ هزار تن گندم دریافت شده است و تا آخرین روزها، از کشاوران خریداری خواهد شد.»