آزادی خالد زمانی؛ تداوم بازداشت حسین کمانگر و باسام مرادی

خالد زمانی شهروند کامیارانی در اوایل اردیبهشت توسط نیروهای امنیتی بازداشت شد

   به گزارش شبکه‌ی حقوق بشر کوردستان، خالد زمانی شهروند کامیارانی با قرار وثیقه‌ی ۶۰۰ میلیون تومانی از زندان کامیاران به طور موقت آزاد شد.

​​​​​​​   باسام مرادی دیگر شهروند کامیارانی که وی نیز در ۹م اردیبهشت پس از احضار به ستاد خبری کامیاران بازداشت شده بود، به دلیل عدم توانایی تامین وثیقه‌ی ٨۰۰ میلیونی همچنان در زندان کامیاران به سر می‌برد.

​​​​​​​   همزمان حسین کمانگر فعال کرد اهل کامیاران که در دیماه سال گذشته توسط نیروهای امنیتی در کامیاران بازداشت شده بود، به صورت بلاتکلیف همچنان زندانی میباشد.

   حسین کمانگر حدود ۶ ماه در ازداشتگاه اداره ی اطلاعات شهر سنه در بازداشت بود و در ۱۹ مرداد به زندان کامیاران منتقل شد.