آلپ آلتینورس: صلح نباشد نان هم نیست!

آلپ آلتینورس عضو شورای رهبری مرکزی ه.د.پ اعلام کرد، علت اصلی بحران اقتصادی در ترکیه سیاست جنگ‌افروزی حکومت است و گفت؛"صلح نباشد، نان هم نیست. صلح و آشتی به اندازه‌ی نان مهم است."

آلپ آلتینورس عضو شورای رهبری مرکز حزب دمکراتیک خلق‌ها (ه.د.پ) در مورد علل سقوط ارزش لیر ترکیه در مقابل دلار و یورو با خبرگزاری فرات نیوز مصاحبه کرد. آلتینورس اعلام کرد، در ترکیه بحران اقتصادی وجود دارد و به سیاست جنگ طلبانه‌ی حکومت اشاره کرد و گفت، در عصر شیوع ویروس کرونا همه شاهد ناتوانی مدرنیته‌ی سرمایه‌داری بودند و بحران‌های کنونی در واقع بحران کاپیتالیسم هستند.

آلتینورس خاطرنشان کرد که سقوط ارزش لیره‌ی ترکیه در مقابل دلار و یورو علت نیست بلکه نتیجه است و گفت،" وضعیت کنونی اقتصادی نشان دهنده‌ی مشکل اساسی است. با افزایش نرخ دلار مردم می‌بینند که برخی چیزها درست نیستند و اینگونه زندگی پیش نمی‌رود. جنگ‌افروزی آ.ک.پ و م.ه.پ که راه را برای این وضعیت باز کرده است، کشور و اقتصاد را به این روز انداخته است. طرف جنگ تحت عنوان صنعت دفاعی، هزینه‌های نظامی را افزایش داده است و اینگونه بر اقتصاد تاثیر گذاشته است. به دلیل جنگ در منطقه منابع زیادی از بین رفتند. وقتی به این جنگ‌ها بنگریم می‌بینیم که سبب کاهش نرخ لیره ترکیه شده است."

افزایش نرخ بیکاری

آلتینورس یادآور شد که اگر تولید نباشد پول هم بی‌ارزش می‌شود و ارزش آن سقوط خواهد کرد و گفت،"در زمان شیوع کرونا بیکاری افزایش یافته است. بر اساس آمار مرکز آمار ترکیه در ماه آوریل ۲۰۲۰ نرخ بیکاری در حال افزایش است. بر این اساس نرخ ایجاد شغل ۵۲ درصد کاهش یافته است. آمار حقیقی نیز، آمار مرکز تحقیقات کنفدراسیون سندیکاهای کارگران انقلابی ترکیه هستند. فقط با یک تصمیم وزارت کشور ۵ میلیون نفر بیکار شدند. در تاریخ ترکیه هرگز بیکاری تا این حد افزایش نیافته است."

اپیدمی کاپیتالیسم

آلتینورس همچنین میگوید، ما در عصری زندگی می‌کنیم که شاخص دلار کاهش یافته است و در جهان ارزش آن کمتر شده است و گفت،"در چنین شرایطی حتی لیره‌ی ترکیه باز هم ارزش خود در مقابل دلار را از دست داده است. می‌گویند؛«ما بازی را بر هم خواهیم زد». ما هم منتظریم ببینم چه روی خواهد داد. بدون شک سیاست اشتباه آ.ک.پ علت آن است. اما کل مشکل نیست، مشکل مدرنیته‌ی کاپیتالیسم است. بیماری بیماریِ کاپیتالیسم است. در همه‌ی جهان دیده شد که کاپیتالیسم یک بیماری است. جنبش‌های اجتماعی جدید به شیوه‌ای رادیکال مدرنیته‌ی کاپیتالیسم را بازخواست می‌کنند و با آن برخورد می‌کنند. ترکیه در سطح جهانی بسیار تحت فشار قرار دارد. کشوریست که در چهارچوب کشورهای اشغالگر قرار گرفته است و از لحاظ اقتصادی هم محدود شده است. افزون بر این از طرف دیگر به دلیل شیوع کرونا و جنگ‌طلبی هم منابعش از بین رفته‌اند. این حکومت هرگز نمی‌تواند اقتصادی مولد را از نو در ترکیه زنده کند چون منافعش را با سرمایه‌داری گره زده است."

مسئله‌ی کورد تعیین‌کننده است

آلپ آلتینورس اظهار داشت، پایان دادن به پروسه‌ی صلح پس از ۷ ژوئن ۲۰۱۵ ترکیه را وارد شرایطی تاریک کرد و گفت،" مسئله‌ی کورد از لحاظ بحران‌ها بسیار مشخص کننده است. زمانی که به اقتصاد سال‌های ۲۰۱۳ و  ۲۰۱۴ و اقتصاد پس از ۲۰۱۵ می‌نگریم تفاوت را به وضوح می‌بینیم. با روش‌های سیاسی می‌شد بسیاری مسائل را حل کرد. اما آنکه به مذاکرات پایان داد خود اردوغان بود. اگر تاثیر منفی بر اقتصاد درست شده است، باید علت آنرا تشخیص داد که اردوغان بخشی از آن است. او سیاست جنگ را زیر نام ترور آغاز کرده است. بر اساس تفکر آنها می‌توان مسئله را با اسلحه حل کنند. با عنوان «من می‌توانم مسئله‌ی کورد را با روش نظامی حل کنم»، نقشه‌ی نابودسازی را پیاده کردند. اینگونه خاورمیانه را به آتش کشیدند و در خاورمیانه ما به کشوری تبدیل شدیم که هم در داخل و هم در خارج درگیر جنگ هستیم. در شرایط بدون جنگ و مذاکرات در سالهای ۲۰۱۳ و  ۲۰۱۴ شرایط بسیار متفاوتی وجود داشت.

این شرایط در ژوئن ۲۰۱۵  از بین رفت. موضع‌گیری سیاسی که می‌گویند «با این کار موفق نمی‌شویم» ۵ سال است ترکیه را در شرایط دشواری قرار داده است. صنعت جنگ و ارتش به همه چیز تبدیل شده است. مردم در شرایطی قرار دارند و به دنبال سرباز برای ارتش می‌گردند. با پول خود ارتش را اداره می‌کنند. در حالی که ملیتاریسم اینگونه بزرگ می‌شود، از لحاظ اقتصادی شرایط متفاوت است. صلح به اندازه‌ی نان ضروری است. صلح نباشد نان هم نیست، این واضح و مبرهن است."