آمریکا نسبت به آغاز هرگونه حمله ترکیه به شمال سوریه هشدار داد

سخنگوی وزارت دفاع آمریکا به سخنان طیب اردوغان در رابطه با حمله به شمال و شرق سوریه واکنش نشان داد

    شان رابرتسون سخنگوی پنتاگون در واکنش به سخنان دیکتاتور ترکیه مبنی بر آغاز حمله اشغالگرانه به شمال و شرق سوریه گفت هرگونه عملیات خودسرانه و هماهنگ نشده ترکیه در خاک سوریه نگرانی جدی ایالات متحده آمریکا را در پی خواهد داشت.