اخطار معاون نیروی زمینی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی به خلق کرد در شرق کردستان

به رغم تلاش رسانه‌های ایرانی برای عادی بودن اوضاع سیاسی ایران،  امروز سردار علی‌اکبر پورجمشیدیان در گفتوگو با خبرنگاران تسنیم در سنه به خلق کرد در شرق کردستان اخطار داد. 

  علی اکبر پورجمشیدیان معاون هماهنگ کننده نیروی زمینی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در گفتوگویی با خبرگزاری امنیتی تسنیم با اشاره به حضور ناوهای آمریکایی در منطقه خلیج، نسبت به هر گونه تحرکی در کردستان اخطار داده و گفت: "در صورتیکه دشمنان نظام کوچکترین نگاه سوء به مرزها، امنیت شهرها و روستاهای کشور و مردم غیور و قهرمان کُرد در غرب و شمالغرب و بلوچستان داشته باشند با  ضربه و مشت آهنین و محکم نیروهای مسلح ما مواجه میشوند".

  این سخنان جمشیدیان را باید در راستای اعلام موضع خلق کرد در صورت بروز هر گونه تنشی در سطح منطقەای عنوان کرد.

  این اخطار پورجمشیدیان به خلق کرد در حالی ایراد میگردد که پیش از این نیز مقامات رسمی حکومتی و نظامی ایران نسبت به مواضع خلق کرد، پژاک و کودار اعلام خطر کرده بودند. 

  اقدامات ماه‌های اخیر سپاه پاسداران انقلاب اسلامی را مبنی بر ساخت جاده‌های شوسه در مناطق کوهستانی کردستان و خصوصا منطقه کوسالان را باید در راستای واهمه شدید نیروهای ایران ارزیابی کرد.