ارتش عراق: تصمیم خروج نیروهای خارجی شامل اقلیم کوردستان نیز خواهد شد

ارتش عراق اعلام کرد، تصمیم خروج نیروهای خارجی شامل اقلیم کوردستان نیز خواهد شد

در مورد تصمیم اخراج نیروهای خارجی از عراق، سرلشکر عبدالکریم خلف سخنگوی فرماندهی کل نیروهای مسلح عراق با خبرگزاری اخبار عراق مصاحبه‌ای انجام داد.

سرلشکر عبدالکریم خلف اعلام کرد: تصمیم اخراج نیروهای خارجی، تصمیمی کلی است و شامل کل عراق و اقلیم کوردستان نیز خواهد شد، اما برای نیروهای آمریکایی هیچ زمانی برای خروج تعیین نشده است.

خلف همچنین اعلام کرد، فرماندهی کل دیگر به نیروهای آمریکایی اجازه نخواهد داد به تنهایی در خاک عراق عملیاتهایش را انجام دهد.

وی همچنین تاکید کرد، این تصمیم شامل اقلیم کوردستان نیز خواهد شد.