استقرار نظامیان ارتش ترکیه با یونیفرم پیشمرگه‌های پ.د.ک در زینی ورتی

مرکز تحقیقات استراتژیک کوردستان در گزارشی جزئیات تکان‌دهنده از استقرار نیروهای پ.د.ک و ترکیه در روستاهای زینی ورتی را منتشر کرده است. در این گزارش اشاره شده است که نیروهای پ.د.ک در این مناطق تحت فرمان سیداد بارزانی، برادر مسعود بارزانی عمل می‌کنند.

مرکز تحقیقات استراتژیک کوردستان در گزارشی جزئیات تاسیس مقرهای جدید توسط نیروهای حزب دمکرات کوردستان (پ.د.ک) در زینی ورتی را آشکار کرده است. در این گزارش به محل مقرها نیز اشاره شده است.

در این گزارش آمده است: دولت ترکیه با حملاتش پس از اشغال منطقه‌ی برادوست و لیلکان با همکاری پ.د.ک مشغول توطئه برای اشغال زینی ورتی است و برای این هدف نیز در حال ساخت چندین مقر و پایگاه نظامی جدید در منطقه با هدف کنترل تحرکات نیروهای گریلا است.

در مورد محل مقرها نیز آمده است که دولت ترکیه در مسیر میان برادوست و سیدکان یک مقر جدید احداث کرده است.

در تپه‌ی حسن‌بگ نیز برای نظارت و کنترل ارتباطات بی‌سیم گریلا یک مرکز کنترل احداث کرده‌اند. در کوهستان هلگورد و نزدیک حاجی عمران نیز دست به ساخت پایگاه و مراکز کنترل زده است. همچنین در کوهستان سرکران در مسیر ممیخان، مرز دره‌ی آلان در رایات و برده زرد یک پایگاه تازه ساخته است.

در ادامه‌ی گزارش آمده است: در وندیژور، گلژیر و شوری ارتش ترکیه مراکز کنترل احداث کرده است، در مناطق بالکایتی، دیلزی و برده بوکشان نیز با همکاری پ.د.ک پایگاه‌های تازه‌ای تاسیس کرده است.

بر اساس این گزارش سربازهای ترک با یونیفرم‌ نیروهای پیشمرگ پ.د.ک و در مقرهای پیشمرگه در تپه‌ی هلموندی در مقابل زینی ورتی مستقر شده‌اند.

در مورد تحرکات نیروهای پ.د.ک در این گزارش آمده است: تعداد زیادی از نیروی ۸۰ با سلاح سنگین در چند مقر روستای گروانوی سفلی در منطقه‌ی رواندز مستقر شده‌اند. در جنگ داخلی دهه‌ی ۹۰ این مقر توسط پ.د.ک و ترکیه برای توپ باران گریلاهای پ.ک.ک و پیشمرگه‌های ی.ن.ک به کار گرفته شد.

مرکز تحقیقات استراتژیک کوردستان همچنین اعلام کرد، مخارج ساخت این مقرها از بودجه‌ی حکومت اقلیم پرداخت شده و برای آن نیز کمیته‌ای مشترک میان ترکیه و پ.د.ک ایجاد شده است.

در پایان گزارش همچنین آمده است، همه‌ی نیروهای پیشمرگه در این منطقه از سیداد بارزانی برادر مسعود بارزانی دستور می‌گیرند. این پایگاه‌ها نیز به دستور او ساخته شده‌اند.