انتقال صابر کمانی به زندان اورمیه

روزیکشنبه ۲۷ مرداد ماه صابر کمانی شهروند کرد پس از گذشت حدود ۴۰ روز از بازداشتگاه اطلاعات سپاه اورمیه به زندان این شهر منتقل شد

   صابر کمانی شهروند کرد اهل روستای "انبه" از توابع "ترگه‌ور" اورمیه روز ۱۷ تیرماه به همراه دو تن دیگر با نامهای کامران کمانی و کیوان مکرمی در روستای خود و در زمینهای کشاورزیشان توسط نیروهای اطلاعات سپاه اورمیه به شیوه‌ای خشونت آمیز بازداشت و به بازداشتگاه اطلاعات سپاه اورمیه منتقل شدند.

   صابر کمانی پس از گذشت ۴۰ روز به بند سیاسی زندان اورمیه منتقل شده است. وی ۴۰ روز گذشته را تحت بازجویی نیروهای اطلاعات سپاه اورمیه بوده است.

​​​​​​​   علت بازداشت و بازجویی وی همکاری با حزب حیات آزاد کردستان پژاک اعلام شده است.