بزرگان عشایر عرب حملات ترکیه را محکوم کردند

نمایندگان عشایر و بزرگان عرب ضمن محکومیت حملات دولت ترک به شنگال اعلام کردند که در مقابل حملات ساکت نخواهند بود

دولت اشغالگر ترک شامگاه ١۵ ژوئن با ده‌ها فروند هواپیمای جنگنده به شنگال، مخمور و مناطق دفاعی مدیا حمله کرد. اعتراضات به حملات ترکیه همچنان ادامه دارد. عشایر و ریش‌سفیدان جامعه ایزدی و تمامی طیف‌های ساکن در منطقه شنگال به حملات رژیم غاصب ترک واکنش نشان دادند.

در بیانیه‌ای مشترک که از سوی بزرگان عشایر عرب صادر شده آمده است:"ما به عنوان روئسای عشایر و بزرگان جامعه عرب روستاهای عرب تابع شنگال حملات دولت ترک را به شدت محکوم می‌کنیم. زیرا این حملات نقض حاکمیت و کرامت خلق‌های عراق است. بویژه حملات دولت ترک به جامعه ایزدی را همچون حمله به تمام جوامع عراق ارزیابی می‌کنند. آنچه که داعش موفق به انجام آن نشد، اکنون دولت ترک خود به انجام آن برخاسته است. درصدد است تا به شیوه‌ای آشکار مانع بازگشت جامعه ایزدی و عرب به سرزمین خود شود."

روئسای عشایر عرب همچنین سکوت دولت عراق نسبت به حملات ترکیه را محکوم کرده و می‌افزایند:"ما از دولت عراق، مسئولین عراق و سازمان ملل می‌خواهیم که در مقابل تعرض‌های دولت ترک سکوت نکنند. در زمان حملات وحشیانه داعش یکبار دیگر جامعه ایزدی با وحشیت، قتلعام، ربایش، به بردگی کشیدن و فروش آنان، غصب اموال و آوارگی خلق روبرو شد. این حملات دولت ترک ادامه وحشیگری داعش است."

روئسای عشایر با اشاره به نقش و جایگاه مبارزان ی.ب.ش- ی.ژ.ش و نیروهای عراق در دفاع از ساکنان منطقه خاطرنشان کردند؛"ما یکبار دیگر از دولت عراق می‌خواهیم که برای محافظت از شرف و کرامت خلق‌های عراق حملات دولت ترک را متوقف کند. حملات دولت ترک هم در داخل و هم در عرصه بین‌المللی بشدت باید محکوم شده و مورد حسابخواهی قرار گیرند."