بیانیه‌ی ابتکار عمل «آزادی برای اوجالان» بمناسبت درگذشت دیوید گرابر

ابتکار عمل «آزادی برای اوجالان و صلح برای کوردستان» در بیانیه‌ای به مناسبت درگذشت دیوید گرابر فعال آنارشیست، انسان‌شناس  و دوست کورد‌ها اعلام کرد:"گرابر یکی از بزرگترین اندیشمندان انقلابی این عصر بود."

در بیانیه‌ی ابتکار عمل «آزادی برای اوجالان و صلح برای کوردستان» به مناسبت وفات دیوید گرابر منتشر کرده آمده است:"روز ٢ سپتامبر ٢٠٢٠ رفیق و دوست گرامیمان، دیوید گرابر ناگهان چشم از جهان فرو بست و ما را در غم بزرگی فرو برد. وفات وی خسران بزرگی برای ما می‌باشد. ما خود را شریک آلام خانواده و رفقایش می‌دانیم.

مهمترین ویژگی دیوید گرابر این بود که با نگرشی متفاوت به زندگی می‌نگریست. بخش بزرگی از وقایع روزانه که نزد ما طبیعی جلوه می‌کنند و آنان را فاقد اهمیت می‌دانیم برای گرابر حاوی معنی بود و با دیدی متفاوت به آنان می‌نگریست و آنها را مورد سنجش قرار می‌داد. ابتکارهای بی‌بدیل وی، نظم ویژه‌ای به زندگیش داد و در تمام مقاطع زندگی بدون توجه به موانع کارهایش را به نتیجه می‌رساند.

دیوید گرابر چه در «جنبش اشغال وال استریت» و چه در انقلاب کوردستان بویژه در روژاوا، همیشه با مواضع پیش‌‌بینی شده و دوراندیشی انقلابی رفتار می‌کرد. هر زمان که خلق‌های تحت ستم به تکاپو افتاده و دستاوردی تازه را رقم می‌زدند، دیوید با تئوری‌هایش به حمایت آنان برمی‌خواست.

اینچنین برخی مواقع تمامی جهان و برخی مواقع نیز جوامع چپگرا علیه وی موضع می‌گرفتند. در رابطه با مسئله کورد این وضعیت بخوبی مشاهده شد. دیوید گرابر ۵ سال پیش، در زمانی که برخی افراد با دیده شک به انقلاب روژاوا می‌نگریستند گفت؛'نه آنجا انقلابی واقعی در جریان است'. فلسفه سیاسی عبدالله اوجالان را مورد تحلیل قرار داده و به شیوه‌ای غیرمستقیم به گفتگو با وی پرداخت."

در ادامه بیانیه آمده است که دیوید گرابر نقش نیرومندی را در شناساندن جهان روشنگران پیشاهنگ به جنبش آزادیخواهی کورد در عرصه بین‌المللی بر عهده گرفته و می‌افزاید که گرابر با تحیلات، آرا و نگرش‌های خود دیدگاه‌های دیگران را تقویت کرده است.

بیانیه ابتکار عمل «آزادی برای اوجالان و صلح برای کوردستان» با این جمله به پایان رسیده است:"وی در روژاوا و در هر جاییکه روح انسان‌ها در آن آزاد باشد برای همیشه مورد تجلیل قرار می‌گیرد».