تایید حکم پنج سال حبس تعزیری برای شهروند اهل دیواندره

صدیق صیفی در مرداد ٩٨ بازداشت شد و سه ماه را در بازداشتگاه شهرامفر سنه بسر برد.

بنابر گزارش شبکه حقوق بشر کوردستان در روزهای گذشته حکم ۵ سال حبس تعزیری صدیق سیفی، شهروند اهل دیواندره که پیشتر از سوی دادگاه انقلاب اسلامی شهر سنه به اتهام «اقدام علیه امنیت ملی» از طریق همکاری با حزب حیات آزاد کوردستان (پژاک) صادر شده بود در دادگاه تجدیدنظر استان عینا تایید شده است.

صدیق سیفی در تاریخ ۱۷ مرداد ۱۳۹۸ توسط نیروهای سازمان اطلاعات سپاه پاسداران بازداشت و پس از حدود ۳ ماه نگهداری در بازداشتگاه «شهرام‌فر» سپاه با قرار وثیقه ۲۰۰ میلیون تومانی آزاد شد. او اواخر سال گذشته از سوی شعبه اول دادگاه انقلاب اسلامی سنه به اتهام همکاری با حزب حیات آزاد کوردستان (پژاک) به ۵ سال حبس تعزیری محکوم شده بود.